Bergkristallen 2

Bergkristallen 2

I kvarteret Bergkristallen 2 bor du i ett barnvänligt område granne med Skälby fritidsområde och 4H-gård.

Här erbjuder vi lägenheter om 1-3 rum och kök i sjuvåningshus där samtliga lägenheter har balkong. Hiss finns i trappuppgången.

Den gemensamma tvättstugan hittar du i entréplan i varje hus. På innegården finns ett miljöhus för dina sorterade sopor. I kvarteret finns även en gemensam fritidslokal.

För dig med bil finns det parkeringsplatser att hyra alldeles i anslutning till ditt kvarter.

Under 2018-2020 har stora satsningar gjort på kvarterets utemiljö.

Fakta

  • Arrheniusgatan 14-26
  • Antal lägenheter: 308 lägenheter
  • Lägenhetsstorlekar: 1 rum med delat kök och WC, 1-3 rum och kök
  • Byggnadsår: 1974, (stamrenovering 2007-2009)
  • Hustyp: sjuvåningshus
  • Fastigheterna är utrustade med passersystem
  • Individuell mätning av el- och varmvattenförbrukning

Underhåll

Kv. Bergkristallen 2 – Upprustning av utemiljön

Planerad start 4 oktober 2021 / Beräknas klart 4 april 2022

I kvarteret Bergkristallen 2 fortsätter arbetet med upprustningen av utemiljön. Vi kommer bland annat att förbättra den utvändiga belysningen, utöka möjligheterna för cykelparkering under tak, ny sophantering och en ny väg som underlättar för uppställning av fordon från räddningstjänst och Kretslopp sydost.

Produktionen beräknas pågå från oktober 2021 till våren 2022.