Du är nu vid innehållet

Stambyte

Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte innebär att vi byter ut husets stammar, det vill säga vatten- och avloppsrör. Stammarnas skick avgör när ett stambyte behöver genomföras, men det brukar oftast vara dags när huset närmar sig femtio-sextio år. Varje dusch, disk, tvätt och spolning går genom rören varje dag, och du kan bara tänka dig hur många spolningar som har gått genom rören under åren sedan huset byggdes.

Vad kan hända om vi inte utför stambyten?

Om stambyten inte utförs kan det på sikt leda till vattenskador och mer omfattande problem i hela fastigheten. Stambyte är nödvändigt för att ta hand om våra äldre fastigheter på bästa sätt och för att kunna erbjuda dig som kund en modern och funktionell standard i bostaden.

Vad innebär det för mig som kund?

Vid ett stambyte bor du som boende oftast kvar i din bostad under arbetet. Vi förser dig med en hygienbod där du kan duscha och sköta dina behov under tiden som arbetet pågår.

Får jag avdrag på min hyra?

Stambyten är ett mer omfattande arbete som påverkar väsentliga delar av din bostad och under tiden som du inte kan använda ditt hem som vanligt, kommer ett hyresavdrag ske.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett stambyte tar oftast mellan sex och åtta veckor. I samband med ett stambyte genomför man ofta en uppfräschning av hela badrummet. Bostaden får då en förbättrad standard vilket innebär en standardhöjning och att din hyra kommer att justeras.

Vi behöver ditt godkännande

Enligt hyreslagen måste vi ha ditt medgivande för att få göra en renovering av den här omfattningen. Detta enligt hyreslagen (Jordabalk 12 kap. 18 d §).

Vad är ett hyresgästgodkännande?

Ett hyresgästgodkännande är ett godkännande av dig som hyresgäst på att du godkänner renove­ringen. På ditt godkännande kommer det även att stå vad den nya hyran kommer att bli för dig och när den börjar gälla. Observera att din underskrift inte gäller din nya hyra, utan endast själva renoveringen. Hyran är redan förhandlad mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen.

Vad händer om jag inte skriver på medgivandet?

Om du inte godkänner renoveringen kan Kalmarhem ansöka om att få genomföra åtgärderna ändå. Då beslutar hyresnämnden om renoveringen, oftast får hyresvärden tillstånd att göra renoveringen. Det vanliga är att hyresnämnden kommer fram till att de åtgärder som hyresvärden planerar är rimli­ga och skäliga. Då ger nämnden tillstånd att genomföra dem.

Vad händer med min hyra efter slutfört stambyte?

Vid stambyten är hyran oftast förhandlad och klar med Hyresgästföreningen innan arbetet påbörjas.