Du är nu vid innehållet

Hyra och medgivande

Medgivande

  • Innan vi kan påbörja renoveringen behöver vi ha medgivande från alla kunder. Detta har skickats hem till alla på posten.  
  • Ett medgivande är ett godkännande av dig som kund på att du godkänner renoveringen. Observera att din underskrift inte gäller din nya hyra, utan endast själva renoveringen. Hyran är redan förhandlad mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen. 
  • Enligt hyreslagen måste vi ha ditt medgivande för att få göra en renovering av den här omfattningen. Detta enligt hyreslagen, §18 D.  
  • Vi har skickat med ett medgivande i två exemplar för ditt godkännande. Vi behöver ditt godkännande skriftligt innan renoveringen kan starta. Är ni två som står på kontraktet behöver vi bådas underskrift.Du skickar in ett utav exemplaren till oss med det bifogade svarskuvertet. Medgivandet är till för att ge oss rätt att under ombyggnaden få tillträde till din bostad. 
  • Du skickar in ett av exemplaren till oss med det bifogade svarskuvertet. 

Vad händer om jag inte skriver på medgivandet?

Om du inte godkänner renoveringen kommer Kalmarhem ansöka om att få genomföra åtgärderna ändå. Då beslutar hyresnämnden om renoveringen. Det vanliga är att hyresnämnden kommer fram till att de åtgärder som hyresvärden planerar är rimliga och skäliga. Då ger nämnden tillstånd att genomföra dem. 

Information angående min hyra

  • Hyran är fastställd efter förhandling mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen. 
  • Hyran höjs i tre steg med 1 år mellan varje höjning. 
  • Första höjningen sker vid närmaste månadsskifte efter slutförd renovering. 
  • Exakt vad hyran blir för din bostad kommer du att få veta när det är dags för renovering. 

Under 2022 har vi hyresförhandlat med Hyresgästföreningen om en ny hyra som införs efter renoveringen i kvarteret Tegelslagaren. Hyran höjs utifrån att standarden på bostaden höjs. För att du som kund ska få tid att vänja dig vid en ny hyra, kommer din hyra att höjas stegvis under 3 år och justeras samtidigt som Kalmarhems årliga hyreshöjning. 

Tillval

Inför renoveringen kommer du att få mer information om vilka valmöjligheter du har. Om du väljer att göra några extra tillval vid renoveringen kommer det att läggas på utöver den generella höjningen. 

Bra att veta!

Förutom den stegvisa hyreshöjningen (utifrån standardhöjningen vid renoveringen), brukar Kalmarhem justera hyrorna för alla kunder varje år. Det betyder att den hyra som höjs under 3 år efter renoveringen också kommer ändras och bli högre när Kalmarhem justerar hyrorna. 

Flyttar du in i en nyrenoverad bostad har standardhöjningen och eventuella tillval redan lagts till på din hyra. Däremot tillkommer den årliga hyreshöjningen som vanligt.