Den miljövänligaste energin är den vi aldrig använder

Du är nu vid innehållet

Individuell mätning

Att gemensamt hushålla med jordens begränsade resurser är viktigt för oss, och den individuella mätningen är ett led i det hållbara boendet som vi vill kunna erbjuda dig som bor hos oss.  Individuell mätning innebär att du som hyresgäst enbart betalar för den energi du själv förbrukar. Vi har individuell mätning i ungefär hälften av våra bostäder men vår strävan är att så småningom kunna erbjuda detta i alla våra hem.

Varmvatten El
1 ROK 86 kr 1 ROK  143 KR
2 ROK  153 KR 2 ROK  263 KR
3 ROK  190 KR 3 ROK  311 KR
4 ROK  220 KR 4 ROK  359 KR
5 ROK  279 KR 5 ROK  611 KR

Hur fungerar det?

Din förbrukning redovisas på din hyresavi (förutsatt att du har e-faktura som aviseringsalternativ) och förbrukningen som aviseras avser alltid förgående månad. Om du precis har blivit hyresgäst hos oss kommer en fast kostnad för varmvatten och el debiteras de första två månaderna, därefter debiteras den faktiska förbrukningen. Skulle du flytta från Kalmarhem eller flytta till en lägenhet där vi inte kan erbjuda individuell mätning behöver du under dina två sista månader inte betala någonting för varmvatten eller el. Dessa två månader kvitteras då mot den fasta avgiften du betalade när du flyttade in till oss.

Varmvatten- och elförbrukningen mäts och debiteras efter vad du som hyresgäst förbrukar.  I varmvattenpriset har vi räknat med 5 % marginal, för att du inte ska behöva betala för den förbrukning som går åt för att vattnet ska bli varmt. Förbrukningen mäts i kubik (m³) och priset är 74kr/ m³.  Elförbrukningen mäts i kWh och priset för el är 1,43 kr/kWh.