Den miljövänligaste energin är den vi aldrig använder

Du är nu vid innehållet

Individuell mätning

Att gemensamt hushålla med jordens begränsade resurser är viktigt för oss, och den individuella mätningen är ett led i det hållbara boendet som vi vill kunna erbjuda dig som bor hos oss.  Individuell mätning innebär att du som hyresgäst enbart betalar för den energi du själv förbrukar. Vi har individuell mätning i ungefär hälften av våra bostäder men vår strävan är att så småningom kunna erbjuda detta i alla våra hem.

Varmvatten El
1 ROK 117 kr 1 ROK 158 KR *
2 ROK 207 KR 2 ROK 289 KR **
3 ROK 258 KR 3 ROK 343 KR
4 ROK 296 KR 4 ROK 396 KR
5+ ROK 378 KR 5+ ROK 672 KR

* För bostadsavtal 1 ROK med 10-månaders hyra är schablonavgiften för El 190 kr.
** För bostadsavtal 2 ROK med 10-månaders hyra är schablonavgiften för El 347 kr.

Hur fungerar det?

Din förbrukning redovisas på din hyresavi (förutsatt att du har e-faktura som aviseringsalternativ) och förbrukningen som aviseras avser alltid förgående månad. Om du precis har blivit hyresgäst hos oss kommer en fast kostnad (ett schablonbelopp enligt tabellen ovan) för varmvatten och el debiteras de första två månaderna, därefter debiteras den faktiska förbrukningen. Skulle du flytta från Kalmarhem eller flytta till en lägenhet där vi inte kan erbjuda individuell mätning behöver du under dina två sista månader inte betala någonting för varmvatten eller el. Dessa två månader kvitteras då mot den fasta avgiften du betalade när du flyttade in till oss.

Varmvatten- och elförbrukningen mäts och debiteras efter vad du som hyresgäst förbrukar. Allt varmvatten debiteras så fort kranen vrids till det varma hållet och vårt mål är att det ska komma varmt vatten inom 30 sekunder. Förbrukningen av varmvatten mäts i kubik (m³) och priset är 89kr/ m³.  Elförbrukningen mäts i kWh och priset för el är 1,58 kr/kWh.