Du är nu vid innehållet

Fasadrenovering

Vad innebär en fasadrenovering?

En fasadrenovering innebär att vi rustar upp fasaden genom att måla, laga skador, putsa om hela eller delar av fasaden, byta panel etc. Ibland kan det innefatta att vi gör en tilläggsisolering så att fastigheten blir tätare och mer energisnål. Något som också kan ingå är att balkonger fräschas upp.

Vem utför fasadrenoveringen?

Fasadrenoveringar utförs alltid av en upphandlad entreprenör.

Vad innebär en fasadrenovering för mig som kund?

Fasadrenovering innebär oftast en hel del buller. En byggställning sätts upp runt huset vilket kan innebära att buskar eller växter behöver klippas ner för att göra plats åt ställningen. Ställningen medför att mindre ljus kommer in i bostaden, och ibland plastas även fönsterna in för att skydda dem. En fasadrenovering kan innebära att entreprenören behöver tillträde till din bostad.

Vad kan jag göra för att underlätta arbetet?

Du kommer att få mer information från oss gällande vad du ska göra för att förbereda så att arbetet går enligt tidplanen.

Kan jag få en evakueringsbostad under tiden?

Vid den här typen av renoveringar erbjuds ingen evakueringsbostad.

När utförs renoveringen?

Renoveringen pågår under vardagar och dagtid och kan innebära att olika arbetsgrupper arbetar vid fastigheten vid olika tillfällen.

Vad händer när arbetet är klart?

När fasadrenoveringen är klar görs en besiktning och därefter åtgärdas eventuella besiktningsanmärkningar.

Vad får jag för ersättning?

Om renoveringen innefattar upprustning av balkong kommer det innebära att du som boende inte har tillgång till balkongen under en begränsad period. Det innebär också oftast att du måste tömma balkongen på eventuella möbler och krukor. När du inte kan utnyttja din balkong har du rätt till avdrag på din hyra under de dygn som du ej kan använda balkongen. Det utgår ingen ersättning för en fasadrenovering som inte omfattar upprustning av balkong/uteplats.