Du är nu vid innehållet

Tvättstugor

Till de flesta av våra tvättstugor har vi bokning via en digital bokningstavla med passerbrickor, och i några kvarter har vi traditionella bokningslås med tillhörande nyckel. Bor du i ett hus med digital bokning har du möjlighet att boka upp till fem (5) tvättpass på en 30-dagarsperiod.

“Tvättikett”

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme och genom att visa hänsyn till varandra ökar förutsättningarna att både du och dina grannar ska få en trivsam tvättstund.

Lämna alltid tvättstugan så som du själv vill möta den vid nästa tvättpass, till exempel genom att tömma luddet i torktumlaren, torka av tvättmedelsrester på maskin och i tvättmedelsfack och att sopa av golvet innan du lämnar tvättstugan till din granne. Vett och “tvättikett” helt enkelt!

Självdoserande tvättmaskiner – en del av vårt miljöarbete

I tre kvarter har vi självdoserande tvättmaskiner och i en tvättstuga har vi dessutom tvättmaskiner som gör rent textilier enbart genom avjoniserat vatten (DIRO). Införandet av självdoserande tvättmaskiner är en del av vårt miljöarbete eftersom det minskar risken för överdosering av tvätt- och sköljmedel. Detta är en stor orsak till att restprodukter fastnar i maskinen och innebär förkortad livslängd för maskinerna men också att dina kläder delvis tvättas i din grannes tvättmedel. Rätt dosering hjälper oss att skona vår miljö och natur.

Självdosering av tvätt- och mjukmedel bidrar även till minskat inköp av plast- och pappersförpackningar och mindre spill av produktrester i tvättstugan, vilket i sin tur ger en renare och fräschare tvättstuga.

Vi använder tvätt- och mjukmedel från Ecolab. Tvättmedlet är parfymfritt och rekommenderat av Astma- och allergiförbundet. Mjukmedlet innehåller parfym men du kan aktivt välja bort mjukmedel i tvättprogrammen. I början av 2022 inför vi även parfymfritt mjukmedel i samtliga tvättstugor. En avgift per startad tvättmaskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet som inte går att välja bort.

Hur fungerar tvätt med avjoinserat vatten?

Mellan inkommande vatten och tvättmaskinen kopplas ett filtersystem in, vars uppgift är att rena och avjonisera vattnet. När det avjoniserade vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen uppför det sig som de tensider som idag finns syntetiskt i tvättmedel och smutsen lossnar från fibrerna i tyget. Smutspartiklarna sköljs därefter ut och tvätten blir ren utan varken tvättmedel, sköljmedel eller andra kemikalier. Oberoende testinstitut visar att tvätten blir lika ren med det så kallade DIRO®-vattnet som vid tvätt med vanliga tvättmedel.

Kvarter med självdoserande tvättmaskiner

Kv. Vallmon 016 (Sjöbrings väg 4)
Automatisk tvättmedelsdosering – 5 kr/startad tvättmaskin.
Går att boka 8 st tvättpass/månad.

Kv. Ejdern 14 (Fabriksgatan 14 & Linnégatan 12)
Tvättstuga 1
, automatisk tvättmedelsdosering – 5 kr/startad tvättmaskin.
Tvättstuga 2, DIRO – Avgiftsfritt hela 2021! Fr.o.m. 1 jan 2022 debiteras 3 kr/startad tvättmaskin.
Går att boka 8 st tvättpass/månad.

Kv. Havren 1 (Skräddaretorpsvägen 6-16)
Automatisk tvättmedelsdosering – 5 kr/startad tvättmaskin.
Går att boka 8 st tvättpass/månad.

Kv. Marmorn & Kv. Porfyren (Två bröders väg 1-35, Smålands lejons väg 1-35)
Under hösten/vintern 2021 renoverar vi tvättstugan till dessa kvarter. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner.
Automatisk tvättmedelsdosering – 5 kr/startad tvättmaskin, gäller även för grovtvättmaskinen.
Går att boka 5 st tvättpass/månad.

Kv. Sarven 1 & Kv. Sjötungan 1-2 (Fogdegatan 2-6, Kämnärsgatan 1-5 & Magistratsgatan 11)
Under hösten 2021/vintern 2022 renoverar vi fem tvättstugor i dessa kvarter. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner.
Automatisk tvättmedelsdosering – 5 kr/startad tvättmaskin.
Går att boka 8 st tvättpass/månad.

Texten uppdaterades: 5 oktober, 2021