Du är nu vid innehållet

Krisberedskap och skyddsrum

På den här sidan länkar vi dig vidare till rätt myndighet där du hittar svar på de vanligaste frågorna om krisberedskap.

Krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

MSB har tagit fram ett informationsmaterial om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur du kan förbereda dig för det. Broschyren finns på flera språk.

Klicka här för att komma till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt.

Som fastighetsägare ansvarar vi för de skyddsrum som finns i våra byggnader. Dessa rum används i normala fall ofta till andra ändamål men ska inom 2 dygn (48h) kunna iordningställas för att fungera som skyddsrum. Det sker vid beslut om höjd beredskap, vilket fattas av regeringen. Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Var finns skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om skyddsrum på deras hemsida.

De har även en karta där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns. I kartan kan du zooma in på önskat område eller söka efter område/gata. Klickar du på ett objekt får du uppgifter om just det skyddsrummet.

Karta över skyddsrum

För mer frågor gällande krishantering, säkerhet och beredskap i Sverige

  • MSB – på MSB.se finns en sammanfattning om råd till privatpersoner bland annat kring hur man förbereder sig för en kris.
  • Krisinformation – på Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
  • Krisberedskap – Kalmar – Kalmar kommuns samlade sida för krisberedskap.