Du är nu vid innehållet

Betala hyra

Sedan 1 januari 2014 är vi papperslösa i vår hyresavisering!

Beslutet att sluta med fysisk hyresavisering går helt i linje med vårt miljöarbete där vi ständigt strävar efter en minskad miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. För dig som vår hyresgäst innebär detta att våra hyresavier skickas digitalt till dig varje månad. Hyresaviseringen sker mellan 12:e till 15:e varje månad. Din hyresavi dyker då upp under ”Min hyra” på din sida. För dig som är ny hyresgäst hos oss kommer informationen om din hyresbetalning finnas tillgänglig två veckor innan inflyttning. Alla dina hyresavier kommer finnas sparade under ”Min hyra”.

På din digitala faktura kan du givetvis se din betalningsinformation, OCR-nummer och ditt hyressaldo. Hos oss betalar du din hyra i förskott, det vill säga hyran för t.ex. september betalar du senast den siste augusti.

Vårt organisationsnummer: 556526-5906

Plusgiro: 4830603-9

Hur du vill betala din hyra bestämmer du själv – vi erbjuder ett antal olika alternativ

  • Autogiro – med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt konto den sista bankdagen i månaden. Lätt, smidigt och du glömmer aldrig en hyresbetalning! Vill du betala med autogiro fyller du i vår blankett för autogiromedgivande och skickar eller lämnar in den till oss. Autogiromedgivande
  • E-Faktura – E-faktura innebär att en elektronisk faktura skickas till din internetbank. Allt är redan ifyllt åt dig – du slipper med andra ord skriva in postgiro, OCR-nummer, belopp och förfallodag. Det enda du behöver göra är att granska och godkänna fakturan för betalning – snabbt, smidigt och miljövänligt!

För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank där du gör en ansökan. Använder du inte internetbank idag får du kontakta din bank som hjälper dig vidare med att aktivera detta. Tänk på att din ansökan om e-faktura måste anmälas före den 10:e samma månad som du vill att ändringen ska börja gälla. Denna ansökan gör du endast en gång. Om du betalar med autogiro måste du avsluta den tjänsten för att e-faktura ska fungera.

Internationella betalningar

För betalning med kreditkort rekommenderar vi Forex Bank.

Bankuppgifter för betalning från utländsk bank:

  • IBAN: SE52 95000099603403768264
  • BIC / SWIFT: NDEASESS

OBS! Tänk på att alltid skriva ditt namn och OCR-nummer på betalningen. Observera att du måste betala i SEK, inte i EUR / USD.