Du är nu vid innehållet

Andrahandsuthyrning student

Om du inte ska bo i din bostad under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand, men bara om det finns giltiga skäl. Ett giltigt skäl kan exempelvis vara att du ska studera eller prova att vara sambo med någon. Ett godkännande från oss är ett krav för att få hyra ut din bostad, detta gäller även om det är för en kortare period.

Om du hyr ut din bostad i andrahand utan tillstånd från oss räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning. Enligt hyreslagen kan detta medföra att du förlorar ditt hyresavtal utan varning.

Alla uthyrningsformer utan godkännande är otillåtna vilket innebär att det även är förbjudet att hyra ut via Airbnb även om du själv är bosatt i bostaden och hyr ut ett rum. Det är heller inte tillåtet att hyra ut bostaden under kortare perioder, helger eller evenemang som exempelvis Ironman.

Du kan ansöka om att tillfälligt få hyra ut din studentbostad i andrahand till en annan student från 6 månader med möjlighet till förlängning i upp till ett år.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min studentbostad i andrahand?

 • Fyll i blanketten ”Ansökan om andrahandsuthyrning” för att ansöka om att få hyra ut din bostad. Blanketten skickar eller lämnar du sedan in till oss. Handläggningstiden för ärenden gällande andrahandsuthyrning är ca 3 veckor.
 • Det är ditt ansvar att föreslå någon som vill hyra din bostad i andrahand. Din föreslagna andrahandshyresgäst ska uppfylla våra uthyrningskriterier för att få bo i en studentbostad och underlag som styrker detta ska bifogas ansökan. Du hittar kriterierna här.
 • En förutsättning för att få hyra ut din bostad i andrahand är att du har ett giltigt skäl för uthyrning. Ett giltigt skäl kan vara:
  • Studier, arbete eller tjänstgöring på annan ort. Antagningsbesked, anställningsbevis och/eller annat underlag ska bifogas till handlingarna.
  • Längre utlandsvistelse. Intyg som stärker din resa ska bifogas till handlingarna, exempelvis resehandlingar som flygbiljetter.
  • Provbo med sambo. För att få provbo med sambo ska man inte ha bott tillsammans tidigare. Till ansökan ska utdrag om samtliga tidigare folkbokföringsuppgifter skickas med för både dig och din blivande sambo.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

 • Du som avtalsinnehavare är fullt ansvarig för din bostad under hela uthyrningsperioden. Det är ditt ansvar att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte skadas. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig är det du som riskerar att förlora ditt hyresavtal.
 • Det är ditt ansvar att felanmäla om ett fel uppstår i din bostad. Att skriva en fullmakt med någon du litar på kan vara en god idé, vilket underlättar om eventuell låsöppning skulle krävas under uthyrningsperioden. Personen med fullmakt kan då närvara vid en låsöppning till din bostad, i annat fall måste du fysiskt närvara vid en sådan.
 • Upprätta ett avtal mellan dig och din andrahandshyresgäst. I avtalet anger ni vad ni har kommit överens om, som exempelvis uppsägningstid, hyresinbetalning och hemförsäkring.
 • Skälig hyra. Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra än den du betalar till Kalmarhem. Om bostaden hyrs ut möblerad får du göra ett påslag på hyran med 0 – 15%. Du har också rätt att ta ut faktiska kostnader för exempelvis el- och vattenförbrukning.

För dig som är andrahandshyresgäst

Vi rekommenderar att du skriver ett andrahandsavtal med personen du ska hyra av eftersom det är den personen som är din ”hyresvärd” och inte Kalmarhem. Tänk på att det avtalet gäller endast mellan dig och förstahandshyresgästen. Du som andrahandshyresgäst kan aldrig ta över bostadsavtalet. Behöver du göra en felanmälan ska den göras av förstahandshyresgästen via Mina sidor.