Du är nu vid innehållet

Föreningssamarbeten

Som en del i arbetet för en inkluderande, trygg och hållbar kommun vill Kalmarhem stötta föreningar och organisationer som har ett gott samhällsengagemang och bidrar till att Kalmar blir en bättre plats att leva och bo på.

Vi har goda möjligheter att påverka trivseln i våra bostadsområden och kan genom samarbete med kunniga och engagerade föreningar med etablerade verksamheter nå ännu längre i vårt samhällsansvar. Genom dessa samarbeten kan Kalmarhem bidra till att fler barn, ungdomar och vuxna i våra bostadsområden kommer i kontakt med olika föreningar och därigenom erbjuda en meningsfull fritid.

Våra grundläggande krav är att samarbetet skapar mervärde för Kalmarhems boende, går i linje med vår värdegrund och/eller innefattar ett samhällsengagemang som bidrar till tryggare och trivsammare områden.

Kalmarhem avstår från samarbete som avser

  • politik eller religiösa ändamål
  • aktiviteter som kan skada miljön
  • riskfyllda sporter/aktiviteter
  • enskilda personer
  • något som strider mot eller kan uppfattas som oförenligt med vår affärsidé, vision och/eller våra kärnvärden

Ansök

Känner du att vi, i linje med ovan, skulle kunna skapa något bra tillsammans och är intresserad av ett samarbetsavtal? Fyll i vårt ansökningsformulär, så hörs vi vidare!

Vi beviljar utifrån våra budgetramar och handläggningstiden kan variera beroende på när på året ni skickar er ansökan. Sista ansökningsdag för nya samarbeten kommande år är 31 oktober.  

Ansökan för samarbete

Ett ansökningsformulär för föreningar och organisationer som önskar ansöka om samarbete med Kalmarhem.

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Från och med
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Till och med
Föreningens kontaktuppgifter(Obligatoriskt)
Namn på kontaktperson(Obligatoriskt)