Du är nu vid innehållet

Kundundersökning

Vi har gett Origo Group i uppdrag att fråga dig som bor hos oss vad du tycker om ditt boende och oss som hyresvärd. Genom att svara på frågor som bland annat rör vår service, din bostad, underhållsarbete, utomhusmiljön, trygghet och säkerhet kan du som boende påverka både din och dina grannars livsmiljö i positiv riktning.

Varje kvartal lottar vi ut 3 presentkort på Handelsstaden Kalmar (värde 500 kr) bland alla som besvarat enkäten. En gång om året har även en person möjlighet att vinna en månadshyra till ett motsvarande belopp på 6 000 kr. Origo Group sköter vinstdragningen för att garantera anonymiteten.

Varför är dina synpunkter viktiga för oss? För att vi vill stå trygga, stolta och attraktiva inför framtidens utmaningar och få fler att i första hand välja Kalmarhem som hyresvärd. Dina åsikter om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra är en grundläggande pusselbit i det.

30% Mycket nöjda kunder (5/5)

 

Kundbarometern

Med hjälp av kundundersökningen mäter vi kundnöjdheten under hela året, som en egen kundbarometer. Dagligen trillar nya svar och kommentarer in och ger oss ovärderlig information om vad du och dina grannar anser om oss som hyresvärd.
* Siffran visar andelen mycket nöjda kunder (betyg 5 av 5) och uppdateras dagligen

 

 

Så här går det till

Utskicken görs löpande under hela året och skickas i första hand ut via e-post. Har du ingen e-postadress registrerad hos oss får du den i stället via post. Avsändare är Origo Group och det går att svara på andra språk än på svenska.

Att det skickas ut under hela året innebär att du kan få den i mars medan din granne får den först i november. Spridningen gör att vi kan se hur upplevelsen av oss som hyresvärd är under hela året och gör det lättare att sätta in snabba åtgärder där det är möjligt.

I samband med in- eller utflyttning får du som boende en separat enkät med specifika frågor som rör in- och utflyttning.

Tack för att du hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre!