Driftinformation

På kartan lägger vi ut aktuell information om akuta och planerade arbeten som påverkar våra boende. Nedan hittar du mer information om aktuella driftstörningar. Vid frågor, vänligen kontakta kundservice. 

Driftstörningar

VA-förnyelse

Två bröders väg 1-35, Kalmar
Påbörjad 27 mars 2023 / Beräknas klart 31 augusti 2023

Under våren och sommaren 2023 planerar Kalmar Vatten att förnya vatten- och avloppsledningsnätet längs med Två bröders väg. Att byta ut gamla ledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Det kommer fortfarande gå att köra fram med bil.

För mer information, kontakta Kalmar Vattens kundservice eller besök deras hemsida.