Du är nu vid innehållet

2010 – Ny energi

Fastighetsförsäljningar och låga räntenivåer

Med uppdraget att förbättra ekonomin inleds 2010-talet med ett antal fastighetsförsäljningar för Kalmarhem då bland annat kvarteren Svärdsliljan, Valnötsträdet, Dampehammar och Braxen säljs av. Den största affären görs år 2012 och består av ett gemensamt fastighetspaket med Kalmar kommun där Kalmarhem sålde totalt 293 lägenheter (kvarteren Kroppkakan, Smedängen, Stenmuren och delar av Beckasinen). Försäljningarna tillsammans med sjunkande räntenivåer gör så att Kalmarhem ligger på en rimlig belåningsgrad och genererar bättre resultat. En förutsättning för att återigen kunna vara med och producera fler hyresrätter till kalmarborna.

Allt eftersom bolagets ekonomi förbättras ökar satsningar på både underhåll av befintliga fastigheter och nyproduktion. Från 2014 är målet att i snitt bygga 75 nya lägenheter per år och innan årtiondets slut kan det summeras med att Kalmarhem levererar 526 nya, inflyttningsklara hem under åren 2017-2020.

Tillsammans gör vi skillnad

Energiarbetet ligger högt på agendan och åtta år efter att Kalmarhem, tillsammans med över 100 andra SABO- företag, anslutit sig till ”Skåneinitiativet” 2008 står det klart att bolaget når det uppsatta målet att minska sin energianvändning med 20 % mellan 2007 – 2016. Ett energiarbete som präglats mycket av att minska behovet av köpt energi genom optimering av fastigheternas installationer och att använda den köpta energin så effektivt som möjligt.

Kvarteret Konvaljen är ett exempel som får både ett lyft av det befintliga beståndet liksom ett nybyggt höghus. Kvarteret förtätas med ett femtonvåningshus, Kajalen, inflyttningsklart 2017. Efterföljande år stamrenoveras och standardförbättras 204 lägenheter på Stensbergsvägen 13–23. Tillsammans med Fältet, Kämpaleken och Bergkristallen ingår kvarteret även i ett större utemiljöprojekt som pågår mellan 2018 – 2020. En satsning på totalt 66 (!) miljoner kronor.

Övergång till digital kommunikation

Kommunikationen med kunderna sker främst via digitala kanaler som e-post, sms, hemsida och sociala medier. Idag är det till exempel bara en liten minoritet som fortfarande får sin hyresfaktura som en pappersavi.

Lockar studenter till Kalmar

Med studentbostadsgarantin gör Kalmarhem en av sina viktigaste uppgifter. Det bidrar till tillväxt av kommunen och har säkrat tidigare investeringarna på längre sikt. Kalmarhem är även en bidragande anledning bakom succén av Linnéuniversitets Summer Academy. Från 2014 till 2016 mer än fördubblas antalet lägenheter som Kalmarhem tillhandahåller från 30 till 80 och möjliggör på detta sätt att studenter från alla världens hörn kan komma för att plugga och bo i Kalmar.

2017 lämnar Bibbi Johansson över VD-posten till Per Stephani. Tack vare den utveckling som skett med bolagets ekonomi växlar huvudfokus nu till att mer aktivt jobba med att öka kundens förtroende. Detta bland annat genom en kundpanel och en Kundbarometer som med pulserande kundundersökningar mäter nöjdheten hos boende kunder.

Satsningen på ökat underhåll, nyproduktion och kundfokus innebär flera nyanställningar och en större organisation.

Bolaget arbetar starkt för att underlätta omställningen från fossila bränslen och innan 2020 är slut kan bolaget stoltsera med att vara fossilbränslefritt sett till köpt energi och den interna fordonsflottan. Dessutom erbjuds 111 parkeringsplatser med laddstolpar för att även underlätta den fossilfria övergången för de som bor hos Kalmarhem.

 

Underlag för text tagen från Kalmarhem 1950-2016, skriven av Lars Malmborg.