Du är nu vid innehållet

Flytta ihop eller isär

Ibland förändras livet och även din boendesituation. Här har vi samlat information kring vad som gäller när du som avtalsinnehavare vill säga upp ditt kontrakt medan din sambo vill bo kvar, samt när du vill ansöka om att skriva in en till person på ditt bostadsavtal.

Blanketter som behövs vid respektive ansökan finns här.

Flytta ihop?

Planerar ni att flytta ihop? Då är det möjligt att ansöka om att skriva in din sambo på ditt bostadsavtal.

Personen som ansöker om att skrivas in på bostadsavtalet måste vara registrerad som sökande hos Kalmarhem.se. När den ansökande kunden skrivs in på bostadsavtalet, nollställs kundens insamlade poäng. I samband med ansökan görs en kreditupplysning enligt våra uthyrningsregler. Från det att vi får in en komplett ansökan är handläggningstiden ca tre (3) veckor. Vid godkänd ansökan skickas ett nytt bostadsavtal via e-post för digital signering.

Gäller ansökan en studentbostad eller 70+ trygghetsboende ska ansökande kund uppfylla våra ordinarie uthyrningsregler och krav samt särskilda kriterier för att få bo i en studentbostad eller 70+ trygghetsboende. Ansökan är inte tillåten för ungdomsbostäder.

Flytta isär?

Av olika anledningar kan du som avtalsinnehavare vilja säga upp ditt kontrakt, medan din sambo planerar att bo kvar.

Du som avtalsinnehavare säger upp ditt kontrakt precis som vid en vanlig uppsägning. När du säger upp kontraktet, kommer ett nytt bostadsavtal skickas för e-signering till den kund som står kvar på kontraktet och en uppsägningsbekräftelse skickas därefter via e-post till avskrivande kund. Har avskrivande kund registrerat e-faktura eller autogiro, kommer dessa att avslutas. Kunden som bor kvar ansöker om e-faktura via sin bank eller ansöker om autogiro via blanketten som finns på kalmarhem.se.

Tänk på att uppsägningstiden är tre (3) månader enligt hyreslagen. Uppsägningstiden räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter att vi mottagit uppsägningsblanketten.

Överlåtelse av bostadsavtal

Om du som avtalsinnehavare vill säga upp kontraktet men har en närstående som önskar bo kvar och inte är avtalsinnehavare, kan du ansöka om överlåtelse av bostadsavtal.

En överlåtelse av bostadsavtal är möjlig till en närstående, vilket innebär närmre släkting, sambo, make eller maka. För att en överlåtelse ska godkännas krävs att du och den person du önskar överlåta avtalet till, har varit folkbokförda tillsammans i minst 36 sammanhängande månader och haft ett gemensamt hushåll fram till ansökningsdatumet. Detta ska den ansökande kunden styrka med ett personbevis från Skatteverket. Nuvarande avtalsinnehavaren måste även kunna styrka sitt nya boende.

Avtalet skrivs om till närmaste månadsskifte förutsatt att fakturering inte har skett. Från det att vi fått in en komplett ansökan är handläggningstiden ca tre (3) veckor. I samband med ansökan görs en kreditupplysning på den som önskar ta över bostadsavtalet.

Bostaden kan inte överlåtas till en andrahandshyresgäst eller till en person som endast är inneboende på adressen. En överlåtelse som genomförts utan vårt tillstånd resulterar i en omedelbar uppsägning.
Ansökan är inte tillåten för ungdomsbostäder.