Du är nu vid innehållet

Brandsäkerhet

Vi hoppas att det aldrig kommer att hända, men om det skulle börja brinna i din bostad är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att det blir fara för liv. Hur du ska agera beror på hur du bor och var det brinner.

Om det brinner i din bostad

Om det brinner i din bostad ska den utrymmas. Det är viktigt att du stänger din ytterdörr när du har utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset. Om det brinner någon annanstans och du upptäcker rök i trapphuset ska du stanna i din bostad och hålla dörren stängd, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En bostad ska motstå en brand i ungefär en timme.

Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

En enkel regel är att…

 • Rädda dig själv och andra som är i fara. Stäng dörren mot elden.
 • Varna andra boende.
 • Larma Ring 112 och var beredd att besvara Larmcentralens frågor.
 • Släcka branden om du kan utan att utsätta dig för fara.

Så släcker du mindre bränder i hemmet

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands.

 • Om det brinner i en kastrull släcker du genom att lägga på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta i väg brinnande olja och branden riskerar att spridas.
 • Om det brinner i en elektrisk apparat drar du först ur kontakten. Kväv branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.
 • Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försöker du få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Du kan även använda en brandfilt att kväva elden med.

Källa: MSB

Vad kan jag göra för att minska risken för brand?

 • Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Gå inte ifrån spisen när den är på.
 • Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna.
 • Fett som fastnat i filter och fläkt ökar risken för brand i ditt hem, vilket är en av anledningarna varför det är viktigt att rengöra med jämna mellanrum. Tips! Titta på filmen ”Bra luft och värme” i vår Boskola, där finns tips på hur du rengör dina ventiler.
 • Bränder i mobilladdare blir allt vanligare. Upphettning kan upp-stå i USB-laddaren som leder till att laddaren börjar brinna, dra därför ut laddaren ur eluttaget när du har laddat klart.
 • Använd inte elektriska apparater med trasiga sladdar eller kontakter.

Testa din brandvarnare

Vi ansvarar för att minst en brandvarnare finns installerade hos dig men vi behöver din hjälp med att kontrollera så att den fungerar som den ska. Skulle din brandvarnare inte fungera måste du anmäla detta till oss omgående. En brandvarnare är en billig men livsviktig livförsäkring! Tips! Titta på filmen ”Brandsäkra dig” i vår Boskola för att se hur du gör en funktionskontroll av din brandvarnare.

MSB kan du registrera ditt telefonnummer och få en påminnelse om att testa brandvarnaren med jämna mellanrum.

Förvara inget i trapphuset

För allas trivsel, men framför allt säkerhet, ska trapphuset hållas fritt från barnvagnar, cyklar, dörrmattor, skohyllor, blommor etc. så räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme. Trapphuset är din väg ut om det börjar brinna, och det kan därför få svåra konsekvenser om saker står i vägen. Håll trapphusen fria!

Vad händer efter en brand?

Om du har drabbats av en brand i din bostad eller i fastigheten är det din egen hemförsäkring som täcker skador på möbler och andra personliga ägodelar. Vad som ingår i din hemförsäkring framgår av ditt försäkringsbolag.