Du är nu vid innehållet

iLOQ-nycklar

Under 2021-2024 inför vi ett elektroniskt låssystem som heter iLOQ. Elektroniska låssystem har flera fördelar men det viktigaste är säkerheten och tryggheten det bidrar till för dig som boende. Du använder din iLOQ-nyckel i princip på samma sätt som en traditionell nyckel. Låset är en kombination av ett mekaniskt lås och det passersystem som finns i de flesta av vår trapphus.

Här nedan kan du läsa om hur du öppnar och låser din ytterdörr och vad serviceläget innebär.

Lås upp ytterdörren

För in nyckelns metalldel helt och hållet in i cylindern och vrid om nyckeln, precis som vanligt. Om låset inte öppnas, upprepa åtgärden något långsammare. För in nyckeln försiktigt och vrid inte nyckeln samtidigt som du för in den i låset.

Lås ytterdörren

På samma sätt som när du låser upp dörren för du in nyckelns metalldel in i nyckelkanalen och vrider om nyckeln i låset.

Öppna en dörr som har iLOQ-läsare

Instruktioner för hur du öppnar dörrar till gemensamma utrymmen (t.ex. entré eller miljöhus) som är utrustade med iLOQ-läsare hittar du i användarguiden för iLOQ, se nedan för vilken guide som gäller för just ditt kvarter. Vid miljöhuset finns en iLOQ-läsare placerad, som inte bara låser upp dörren utan även fungerar som en uppdateringsfunktion för nycklarna som du använder när du exempelvis behöver blockera/spärra en nyckel efter att du har fått hjälp av kundservice.

Användarguide iLOQ-nycklar 1

Bergkristallen 2, Diamanten 1, Inspektoren 1, Konvaljen 1 (Gamla), Kämpaleken 1, Riddaren 1, Svärdet 1, Svärdet 5, Svärdet 3, Tumlaren 2

Användarguide iLOQ-nycklar 1

Användarguide iLOQ-nycklar 2

Kungsfågeln 12,  Kölby 11:2

Användarguide iLOQ-nycklar 2

Användarguide iLOQ-nycklar 3

Beckasinen 42, Bergkristallen 1, Blockmakaren 1, Bofinken 2, Borgmästaren 5, Bryggaren 23, Gamla vattentornet, Gladan 5, Gläntan 2, Gullregnet 24, Hajen 6, Häggen 8, Kastanjen 6, Koljan 1.3.16, Konvaljen 1 (Kajalen), Konvaljen 1 (Nya), Kölby 9:75, Lunden 1, Muren 3, Pilträdet 10, Poppeln 1, Sarven 1, Sjötungan 1-2, Svärdet 2, Tumlaren 1, Äppelträdet 12

Användarguide iLOQ-nycklar 3

Användarguide iLOQ-nycklar 4

Duvan 6

Användarguide iLOQ-nycklar 4

Användarguide iLOQ-nycklar 5

Tegelslagaren 1, löpande bostäder som renoveras

Användarguide iLOQ-nycklar 5

Serviceläge – vid tillträde av Kalmarhem eller entreprenörer

På dörrbladet** av din lägenhetsdörr har du en knapp som du kan ställa till ”on” eller ”off”. När knappen är ställd till ”on”, är låsets serviceläge aktiverat och dörren kan då låsas upp med en servicenyckel av Kalmarhem eller våra anlitade entreprenörer. Om knappen är ställd till ”off”, är det bara dina nycklar som kan låsa upp dörren.

** I kvarteren Duvan 6, Kölby 11:2 och Kungsfågeln 12 sitter knappen vid låsvredet på insidan av dörren.

Vanliga frågor

Har du tappat en nyckel och behöver kvittera ut en ny?

Kontakta kundservice för att få hjälp med att blockera nyckeln, vi hjälper dig även med en eventuell låsöppning. Behöver du hjälp med låsöppning utanför våra öppettider kontaktar du vår trygghetsjour. Avgiften för en borttappad iLOQ-nyckel eller en låsöppning hittar du i vår kundprislista under Mitt boende.

Vill du kvittera ut en extra nyckel?

Vill du kvittera ut ytterligare en iLOQ-nyckel, utöver dina ordinarie nycklar, kontaktar du kundservice så hjälper vi dig. Avgiften för extra iLOQ-nyckel hittar du i vår kundprislista under Mitt boende. Glöm inte att lämna in samtliga nycklar vid avflyttning.

Är nyckeln svår att få in i låset?

Cylindern innehåller känslig elektronik som kan förstöras vid kontakt med låsolja, om man knackar på cylindern eller vrider om nyckeln för hårt. Gör i stället en felanmälan till oss!

Har du gjort en felanmälan?

Då behöver du ställa din iLOQ-knapp i serviceläge ”on”, annars kan inte din bovärd eller reparatör utföra servicearbetet.

Om du tappar en nyckel, kan vi öppna din dörr på distans?

Låscylindern är inte fjärrstyrd. Det innebär att varken vi eller någon annan kan låsa upp eller låsa din lägenhetsdörr på distans.

Behövs någon kod till dörren?

Det behövs ingen kod för att låsa upp eller låsa varken lägenhetsdörrar eller gemensamma dörrar.

Påverkas låssystemet av strömavbrott?

Eftersom nycklarna skapar sin egen elektricitet varje gång du använder nyckeln, påverkas inte låset till din lägenhetsdörr vid ett strömavbrott.

Ska du flytta från Kalmarhem?

När flyttstädningen är genomförd och du ska lämna bostaden ställer du iLOQ-knappen i serviceläge ”on”. Detta för att vi exempelvis ska kunna göra en kontroll av flyttstädningen vid behov eller utföra eventuellt underhåll.