Du är nu vid innehållet

iLOQ-nycklar

I några av våra kvarter har vi ett digitalt låssystem som kallas iLOQ. Du använder din iLOQ-nyckel i princip på samma sätt som en traditionell nyckel och här nedan kan du läsa om hur du öppnar och låser lägenhetsdörren och vad serviceläget innebär.

Lås upp lägenhetsdörren

För in nyckelns metalldel helt och hållet in i nyckelkanalen och vrid sedan om nyckeln i låset. Om låset inte öppnas, upprepa åtgärden långsammare. För in nyckeln försiktigt och vrid inte nyckeln samtidigt som du för in den i låset.

Lås lägenhetsdörren

På samma sätt som när du låser upp dörren för du in nyckelns metalldel in i nyckelkanalen och vrider om nyckeln i låset.

Öppna en dörr som har iLOQ-läsare

En användarguide för hur du öppnar dörrar till gemensamma utrymmen (t.ex. entré eller miljöhus) som är utrustade med iLOQ-läsare hittar du här. Vid miljöhuset finns en iLOQ-läsare placerad, som inte bara låser upp dörren utan även fungerar som en uppdateringsfunktion för nycklarna som du använder när du exempelvis behöver blockera/spärra en nyckel efter att du har fått hjälp av kundservice.

Serviceläge – vid tillträde av Kalmarhem eller entreprenörer

På dörrbladet av din lägenhetsdörr har du en knapp som du kan ställa till ”on” eller ”off”. När knappen är ställd till ”on”, är låsets serviceläge aktiverat och dörren kan då låsas upp med en servicenyckel av Kalmarhem eller våra anlitade entreprenörer. Om knappen är ställd till ”off”, är det bara din nyckel som kan låsa upp dörren.

Vanliga frågor

Har du tappat en nyckel och behöver kvittera ut en ny?

Kontakta kundservice för att få hjälp med att blockera nyckeln, vi hjälper dig även med en eventuell låsöppning. Behöver du hjälp med låsöppning utanför våra öppettider kontaktar du vår trygghetsjour Avarn. Avgiften för en borttappad iLOQ-nyckel eller en låsöppning hittar du i vår kundprislista under Mitt boende.

Vill du kvittera ut en extra nyckel?

Vill du kvittera ut ytterligare en iLOQ-nyckel, utöver dina ordinarie nycklar, kontaktar du kundservice så hjälper vi dig. Avgiften för extra iLOQ-nyckel hittar du i vår kundprislista under Mitt boende. Glöm inte att lämna in samtliga nycklar vid avflyttning.

Har du gjort en felanmälan?

Då behöver du ställa din iLOQ-knapp i serviceläge ”on”, annars kan inte din bovärd eller reparatör utföra servicearbetet.

Ska du flytta från Kalmarhem?

Om du inte kan närvara vid din besiktning, behöver du aktivera serviceläget så besiktningsmannen kan tillträda din bostad och utföra besiktningen. Godkänner du inte tillträde utan din närvaro, meddelar du detta i samband med din uppsägning eller kontaktar kundservice så snart som möjligt. När du har städat och ska lämna bostaden låter du iLOQ-knappen vara i serviceläge “on”.

Texten uppdaterades: 13 september, 2021