Du är nu vid innehållet

1960 – Kalmar växer

Framtidsoptimism och miljonprogram

Precis som 50-talet präglas 60-talet av framtidsoptimism. Det pågår omfattande stadssaneringsprojekt och det finns en stor tro på teknikens under. Ökat barnafödande, tidigare flytt hemifrån och framförallt urbanisering medför ett stort behov av nyproduktion. För att bygga bort den stora bostadskrisen, med moderna bostäder till rimliga priser, beslutar riksdagen att det ska byggas 1 000 000 nya bostäder i Sverige under kommande tio år – miljonprogrammet blir till!

Lägenhetsstandard för bostäder i Kalmar 1960, i procent

VA

Egen WC Bad/dusch Kylskåp Centralvärme
72% 37% 28% 45%

49%

Stadssanering och flera nya arbetstillfällen

För att genomföra miljonprogrammet och den stora produktionsökning som tillkom bildas stora svenska entreprenadföretag och de lokala byggarna får en ny konkurrenssituation. I samband med det vill regeringen få bort arbetstillfällen från storstadsregionerna b.la. genom att flytta industrier från Stockholm till mindre städer i landet. För Kalmar innebär det att Rifa och Bergmans Motor (Epiroc, f.d. Atlas Copco) flyttar hit, samtidigt som ett nytt telekontor byggs på Malmen. Wilhelm Petersson är första kommunalråd i Kalmar 1962 och väljer att satsa på Kalmar som en växande stad med nytt näringsliv. Inom förvaltning, undervisning, sjukvård och sociala tjänster ökar antalet arbeten med ca 2000 tjänster vardera.

Stora saneringsprojekt genomförs i flertalet svenska städerna för att ge plats åt större byggnadskomplex, något som får växande kritik eftersom det även innebar rivningar av äldre stadskärnor som följd. I Kalmar innebär saneringen den häftigaste förändringen för stadsbilden sedan den medeltida staden förstördes. Delar av innerstadens gamla bebyggelse rivs och ersätts av varuhus, banklokaler och parkeringsplatser. Detta till trots är Kalmars kulturmiljö en av de bättre i landet idag.

Kalmarhem bygger lägenheter med flyttbara väggar

Kalmar och Dörby slås ihop och blir en kommun. Lindsdal, Smedby och Rinkabyholm blir förorter till Kalmar och Norrliden expanderar. För Kalmarhems del uppförs det under årtiondet flera nya projekt, bl.a. kvarteren Diamanten (Oxhagen) med 213 lägenheter, Bergkristallen 1 (Oxhagen) med 81 lägenheter, Lunden/Gläntan (Stensö) med 48 lägenheter samt Konvaljen 1 med sex stycken sjuvåningshus om totalt 205 lägenheter. Unikt för Konvaljen är en s.k. “flexibel planlösning”. Lägenheterna utformas med flyttbara väggar, vilket skulle låta hemmet förändras i takt med ändrad familjestorlek. Alabastern 1, som idag är Kalmarhems fastighetskontor, färdigställs 1965 och består på denna tid av ett affärscentrum innehållandes livsmedelsaffär, konditori, bank och fritidslokaler. Totalt byggs 5800 i Kalmar kommun varav Kalmarhem stod för 900 av dessa.

Hur ser hemmet ut på 60-talet?

Färgglatt, mönsterrikt, fantasifull design och ”slit och släng”-kultur präglade inredningsstilen på 60-talet. Linoleumgolv ansågs nytt och fräscht och på dessa hade man gärna ryamattor eller egenhändigt knutna mattor av plastband eller heltäckningsmattor. På väggarna fanns ofta sjögrästapeter eller mönstrat i orange, grönt och/eller brunt. Ur radion spelades ofta Beatles som var dominerande under hela 60-talet.

 

Underlag för text tagen från Kalmarhem 1950-2016, skriven av Lars Malmborg.