Välkommen hem!

Vi vet hur viktigt det är med ett bra hem - ett hem till dig!
Du är nu vid innehållet

Bo hos oss

Genom vår kompetenta personal och vår höga servicekänsla hoppas vi att du som bor hos oss känner att ditt boende är mycket mer än bara ett tak över huvudet.

På Kalmarhem arbetar vi övergripande för en hållbar utveckling och ett hållbart boende. För dig som kund innebär detta att du ska kunna erbjudas ett boende till rimlig kostnad, i en stimulerande och trygg miljö. Detta samtidigt som vi tillsammans ska utgöra så liten belastning på miljön som möjligt.

Våra hållbarhetssatsningar har en mängd fördelar för våra kunder. Du som bor hos oss får en sund och trygg boendemiljö med låg miljöpåverkan. Du som vill ta miljöansvar, och kanske rent av leva klimatsmart, har goda möjligheter till det och vi erbjuder exempelvis fastighetsnära källsortering i upp till tio fraktioner. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete!

Vår kundundersökning

Vårt övergripande mål är att öka våra kunders förtroende. För att det ska vara möjligt behöver vi vara öppna, bjuda in till dialog och ge möjligheten att påverka. Med hjälp av en kundenkät kan vi mäta din och dina grannars nöjdhet. Enkäten skickas ut löpande över hela året. Läs mer om denna här!

Tillsammans kan vi utvecklas och nå nya höjder. Det är något vi är övertygade om.

Det viktigaste för oss är att våra kunder är nöjda! Det är med er hjälp vi kan komma ett steg närmre vår vision. Vår vision om att bli värLdsbäst i Kalmar. Läs mer om vår vision här!

Vi finns här för dig när du söker ny bostad, flyttar in, under tiden som du bor hos oss och till slut väljer att flyttar ifrån oss.