Ska du flytta ifrån oss?

Du är nu vid innehållet

Flytta ut

Är det dags att flytta ifrån oss? Då är det ett par saker du måste tänka på. 

Vad ska jag säga upp?

Ditt hyresavtal måste sägas upp skriftligen via blanketten för uppsägning och postas, mejlas, eller lämnas sedan in till oss. Uppsägningstiden är tre månader och inleds vid kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in. Uppgifter om din uppsägningstid står på ditt bostadsavtal, läs igenom det om du blir osäker! Tänk på att du själv måste säga upp eventuella abonnemang för bredband och/eller TV.

Observera att samtliga avtalssinnehavare måste signera uppsägningen.

Vad säger Kalmarhem upp åt mig?

Kalmarhem ansvarar för att ditt elabonnemang hos Kalmar Energi respektive EON avslutas i samband med att du flyttar. Även eventuella sidoavtal (bilplats/förråd) sägs upp om inget annat har avtalats, t.ex. via en notering på uppsägningsblanketten.

Besiktning

I samband med uppsägningen bokas en förbesiktning in för din bostad. Denna besiktning sker, i mån av lediga besiktningstider, inom 5 arbetsdagar från det att uppsägningen behandlats av kundservice. Besiktning sker under dagtid måndag- fredag. Din besiktningstid meddelas i uppsägningsbekräftelsen du får via e-post.

Du förväntas närvara vid besiktningen och om du inte kan vid den föreslagna tiden är det viktigt att du kontaktar Kalmarhem omgående via telefon och bokar om tiden. Observera att bostaden inte behöver vara tömd och städad vid förbesiktningen utan vi ser över bostadens skick. I samband med förbesiktningen bokas tid för slutbesiktning där både utflyttande och inflyttande kund är inbjudna. Om du uteblir från någon av dessa besiktningstider (för- och slutbesiktning) kommer Kalmarhem debitera dig 500 kr/inbokad tid.

Vad händer när jag har sagt upp min bostad?

När du har sagt upp din bostad kan det bli aktuellt med en visning för eventuella nya kunder. Du som nuvarande kund visar då upp bostaden för de som har sökt och fått ett erbjudande. Hyr du ut din bostad i andrahand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som ansvarar över att antingen du eller din andrahandshyresgäst håller i visning eller skickar bilder på bostaden.

Bostaden ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita ett städföretag.
Checklista vid flyttstädning
Checklist for moving cleaning

Inlämning av nycklar

Samtliga nycklar, passerbrickor, parkeringskort och tvättlås lämnar du till vår kundservice i Bobutiken på Larmtorget 3, senast kl. 12.00 första vardagen efter att bostadsavtalet gått ut. Saknas en nyckel blir du skyldig att betala för ett cylinderbyte, så kontrollera en extra gång att alla nycklarna finns med! Även passerbrickor, parkeringskort och tvättlås som inte lämnas in i tid kommer att debiteras. Har du en iLOQ-cylinder debiteras en avgift per ej inlämnad nyckel. När du lämnar bostaden ställer du iLOQ-knappen som sitter i dörrbladet till serviceläge on.

Vid flytt till särskilt boende

Ska du flytta till ett särskilt boende inom Kalmar kommun som exempelvis en gruppbostad eller ett vård- och omsorgsboende har du möjlighet att få förkortad uppsägningstid på ditt bostadsavtal hos oss. En uppsägningstid på en (1) månad är möjlig under förutsättning att ett hyresavtal som innehåller tillträdesdatum för ditt särskilda boende inom Kalmar kommun bifogas till din uppsägning. Uppsägningstiden räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter att vi har mottagit din uppsägning.

Texten uppdaterades: 6 oktober, 2022