Du är nu vid innehållet

Förråd

Här har vi samlat tips och råd till dig som hyr förråd hos Kalmarhem.

  • Förvara inte värdesaker i förrådet.
  • Införskaffa ett bra hänglås till förrådet. Hör gärna med ditt försäkringsbolag om det krävs en särskild säkerhetsklass på låset för att försäkringen ska gälla vid exempelvis inbrott.
  • Ställ inte organiskt material som flyttkartonger, mattor eller möbler direkt på golvet, eftersom det ökar risken för fuktskador.
  • Placera de saker du behöver använda ofta mest lättillgängligt i förrådet.
  • Använd täta lådor så att de skyddar mot fukt och skadedjur.
  • Utnyttja höjden genom att stapla tyngre saker underst och de lättare ovanpå. Använd gärna förvaringshyllor men se till att de står stadigt på golvet innan du börjar fylla hyllorna.
  • Märk upp lådor, påsar eller använd transparenta lådor så ser du snabbt vad de innehåller.
  • Brandfarliga vätskor som exempelvis bensin eller gasol får inte förvaras i förråd i flerfamiljshus. Detta beror på att det är många människor som kan påverkas av eventuella olyckshändelser.
  • Har du parkerat i närheten av ditt förråd för på- eller avlastning behöver du känna till vilka regler som gäller. Ofta finns skyltar i området, i annat fall gäller allmänna trafikregler för på- eller avlastning.

Vad händer vid stora regnmängder?

Stäm av med ditt hemförsäkringsbolag vad som gäller om det till exempel inträffar en brand eller vatteninträngning i ditt förråd. Vid extrema regnmängder kan det finnas risk för vatteninträngning i källarförråd. Om detta sker kontaktar du vår fastighetsjour och om personlig egendom blir vattenskadad kontaktar du även ditt försäkringsbolag.

Texten uppdaterades: 26 april, 2022