Du är nu vid innehållet

Förråd

Till våra bostäder hör oftast ett förråd, men inte alltid. Behöver du mer förvaringsutrymme har vi förråd att hyra ut i flera av våra kvarter. Du kan ansöka om att få hyra ett förråd oavsett om du är boende hos Kalmarhem eller inte, våra befintliga kunder med bostadsavtal har däremot förtur på samtliga förråd.

De flesta av våra förråd finns i källare, vind eller i fristående förrådshus. Som boende kan du välja att hyra ett förråd i en annan fastighet än den du bor i.

Ditt förråd får enbart användas som lagerutrymme/förvaring/förråd. Det är inte tillåtet att övernatta i utrymmet eller bedriva någon form av verksamhet. Överträdelse mot dessa regler är ett skäl för direkt uppsägning.

Här kan du läsa mer om hur det går till att söka ett förråd.

Externa förråd – hyr ett extra förråd!

I många av våra bostadsområden finns externa förråd att hyra för den som har behov av lite extra förvaring. Dessa förråd är inte knutna till något bostadsavtal och kan hyras separat oavsett om du bor hos oss eller inte.

Tillgänglighet mellan 06.00 – 21.00, vardagar och helger

Som en del i vårt trygghets- och säkerhetsarbete har vi en tidsbegränsad tillgänglighet i våra externa förråd. Tidsbegränsningen gäller för dig som hyr ett förråd på en adress du inte bor på. Hyr du ett förråd på samma adress som du bor på kommer du fortfarande ha behörighet dygnet runt.

Vad behöver du tänka på?

Du som hyr ett förråd på en adress du inte bor på har tillgång till ditt förråd mellan kl. 06.00- 21.00.

Tips och råd till dig som hyr förråd hos Kalmarhem

 • Förvara inte värdesaker i förrådet.
 • Införskaffa ett bra hänglås till förrådet. Hör gärna med ditt försäkringsbolag om det krävs en särskild säkerhetsklass på låset för att försäkringen ska gälla vid exempelvis inbrott.
 • Ställ inte organiskt material som flyttkartonger, mattor eller möbler direkt på golvet, eftersom det ökar risken för fuktskador.
 • Placera de saker du behöver använda ofta mest lättillgängligt i förrådet.
 • Använd täta lådor så att de skyddar mot fukt och skadedjur.
 • Utnyttja höjden genom att stapla tyngre saker underst och de lättare ovanpå. Använd gärna förvaringshyllor men se till att de står stadigt på golvet innan du börjar fylla hyllorna.
 • Märk upp lådor, påsar eller använd transparenta lådor så ser du snabbt vad de innehåller.
 • Brandfarliga vätskor som exempelvis bensin eller gasol får inte förvaras i förråd i flerfamiljshus. Detta beror på att det är många människor som kan påverkas av eventuella olyckshändelser.
 • Har du parkerat i närheten av ditt förråd för på- eller avlastning behöver du känna till vilka regler som gäller. Ofta finns skyltar i området, i annat fall gäller allmänna trafikregler för på- eller avlastning.

Fukt eller brandskador i förråd

Stäm av med ditt hemförsäkringsbolag vad som gäller om det till exempel inträffar en brand eller vatteninträngning i ditt förråd. Vid extrema regnmängder kan det finnas risk för vatteninträngning i källarförråd. Om detta sker kontaktar du vår fastighetsjour och om personlig egendom blir vattenskadad kontaktar du även ditt försäkringsbolag.

Såhär gör du för att säga upp ditt förråd

 • Ditt avtal går att säga upp via Mina sidor (OBS – kräver BankID!)
 • Om du inte har BankID måste avtalet sägas upp skriftligen via blankett för uppsägning av förråd. Blanketten måste skrivas ut och signeras för hand och därefter postas eller lämnas in till oss. Det går också bra att ta en bild på uppsägningsblanketten och mejla den till oss, men den måste fortfarande signeras för hand.