Du är nu vid innehållet

Bostadsbyte

Har du och en annan hyresgäst kommit överens om att byta bostad? Då är det ett par saker som ni båda ska tänka på!

Ett bostadsbyte ska först och främst godkännas av oss. För att ansöka om ett bostadsbyte skickar du in blanketten för bostadsbyte och därefter gör vi en bedömning.

Blanketten för ansökan om bostadsbyte hittar du på vår blankettsida.

Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett bostadsbyte ska godkännas, ett av dem är att det måste finnas beaktansvärda skäl samt eventuella bilagor som styrker orsaken till bytet. Innan bytet sker ska en besiktning bokas och genomföras där avflyttad kund förväntas närvara.

Gäller bostadsbytet en lägenhet som ägs av ett annat bostadsbolag måste ansökan godkännas hos samtliga inblandade bostadsbolag innan nya avtal skrivs.

Är ansökan godkänd ska samtliga nycklar tillhörande lägenhet inom Kalmarhem ses över i Bobutiken efter att de nya avtalen börjat gälla. Detta ska göras för att säkerställa att alla parter får de nycklar som tillhör respektive bostad. Byter du till en bostad inom Kalmarhem kommer dina poäng att nollställas enligt ordinarie regler.