Du är nu vid innehållet

Bostadsbyte

Vill du bo mindre, större, mer centralt eller intill lantliga omgivningar? Det kan finnas många olika anledningar till att du vill byta din bostad.

Vad innebär ett bostadsbyte och vad måste jag tänka på?

  • Ett bostadsbyte måste alltid godkännas av oss.
  • För att kunna ansöka krävs att du har haft ett bostadsavtal i minst ett (1) år*, detsamma gäller för den du önskar byta med.
  • Beaktansvärda skäl måste finnas för bostadsbytet. Dessa anger du på din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som styrker orsaken till bytet.
  • Du ska ha för avsikt att bo i den nya bostaden och det går inte att ansöka om ett byte med en redan uppsagd bostad.
  • Ansök genom att fylla i blanketten ansökan för bostadsbyte. Blanketten skickas eller lämnas in till oss och därefter gör vi en bedömning.
  • Byter du till en bostad inom Kalmarhem nollställs dina poäng enligt ordinarie regler.
  • Gäller bytet en hyresrätt som ägs av ett annat bostadsbolag måste ansökan godkännas hos samtliga inblandade bostadsbolag innan nya avtal skrivs. En ny kund måste uppfylla våra krav och godkännas av oss.
  • Bytesrätten omfattar enbart byten mellan hyresrätter. Det är inte tillåtet att göra ett bostadsbyte med en ungdomsbostad.
  • Innan bytet sker ska en besiktning bokas (dagtid, 08.00 – 15.00 måndag- fredag), genomföras och godkännas där avflyttande kund förväntas närvara.
  • Handläggningstiden för ansökan är ca 3 veckor.

*Tillstånd kan vid synnerliga skäl lämnas trots att ovan krav inte uppfylls. Synnerliga skäl kan föreligga om du på grund av oförutsedd händelse, t.ex. dödsfall i familjen, har ett mycket stort behov av att omgående få en mindre bostad eller att flytta till en annan ort. Ett annat exempel kan vara att du har förlorat jobbet och inte har ekonomisk möjlighet att betala hyran för ditt nuvarande boende.

Tänk på att om osanna uppgifter lämnas eller otillåtna transaktioner genomförs kan den tillträdande kundens avtal komma att sägas upp. Den som tar emot en olaglig ekonomisk ersättning för bostadsbyte kan komma att åtalas och straffas för detta. Denne person blir även skyldig att lämna tillbaka mottagen ersättning. Om bytet inte genomförs på det sätt som anges i ansökan kommer Kalmarhem att återkalla bytet.

Vid godkänd ansökan – nycklar ska ses över i Bobutiken

Om din ansökan godkänns ska samtliga nycklar tillhörande bostaden inom Kalmarhem ses över i Bobutiken, när det nya avtalet börjar gälla. Vid utlämningen av nycklar för den nya bostaden ska en nyckelkvittens signeras, för att säkerställa att alla parter får de nycklar som tillhör respektive bostad.