Du är nu vid innehållet

Lokaler

På Kalmarhem arbetar vi aktivt med att erbjuda lokaler för företag och verksamheter i Kalmar och bidra till en levande och trygg stad.

Vi ska hitta nya kunder, men också ta hand om de kunder vi redan har och se till att de på ett bra sätt kan driva sin verksamhet i passande lokaler. Vi vill ha långsiktiga hyresförhållanden och för oss är det viktigt att ha rätt verksamhet i rätt lokal och på rätt plats.

Vi erbjuder idag 35.500 kvm lokaler och delar av vårt lokalbestånd är offentliga lokaler som förskolor, omsorgs- och vårdboende. Många av våra lokaler ligger centralt placerade, men vi har även lokaler i våra bostadsområden utanför stadskärnan. ​

Vill du hyra en lokal för din verksamhet?

Vi väljer kunder till våra lokaler utifrån vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas i lokalen, vilket betyder rätt kund i rätt lokal. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi godkänner en ny lokalkund. Lokaluthyrning ligger utanför vårt ordinarie kösystem med köpoäng.