Du är nu vid innehållet

Social förtur

Kalmarhem kan i särskilda fall ge förtur till en bostad, för dig som redan har ett bostadsavtal hos Kalmarhem.

För att kunna få förtur till en bostad ska det under din boendetid hos Kalmarhem ha uppstått medicinska eller sociala skäl, som kräver och kan förbättras av en förändrad boendesituation. Dina behov ska styrkas med intyg från en läkare, psykolog eller liknande som känner din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Du ansöker till oss via blanketten Ansökan om social förtur som du hittar här.

Krav för att kunna ansöka om förtur

Du ska:

  • Inneha ett bostadsavtal hos Kalmarhem.
  • Uppvisa läkarintyg eller motsvarande som påvisar ditt behov av ett bostadsbyte. Dina förutsättningar ska ha förändrats under boendetiden och din nuvarande bostad ska inte kunna användas eller anpassas.
  • Uppfylla våra ekonomiska krav, vilket bland annat innebär att du inte får ha obetalda boenderelaterade skulder hos Kalmarhem. Detta gäller inte om ditt behov av social förtur är av ekonomiska skäl.

Förtur kan beviljas om:

  • Du har medicinska skäl, det vill säga att ditt sjukdomstillstånd kan underlättas avsevärt av ett annat boende. Det kan bero på begränsad rörlighet eller permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden, och som inte går att ordna genom bostadsanpassning.
  • Du har ekonomiska skäl, såsom för hög boendekostnad som orsakar en ohållbar situation.
  • Du har utsatts för hot eller våld i ditt boende. Vid behov kan dokument som styrker detta efterfrågas.
  • Du kan uppge andra sociala skäl som du på grund av mycket svåra omständigheter är i stort behov av ett annat boende.

Skäl som inte ger beviljad förtur kan vara trångboddhet, störande grannar eller vantrivsel.

Så här behandlas och bedöms din ansökan

När din ansökan inkommer till oss behandlas den så snart som möjligt. Innan ett erbjudande ges ska en besiktning av din nuvarande bostad genomföras och godkännas och du förväntas närvara vid denna besiktning.

Observera att en social förtur inte är en akut lösning. Har din ansökan beviljats innebär det inte att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad vid önskat inflyttningsdatum, du behöver dock vara beredd på att förturen kan innebära snabbt tillträde och dubbla hyror.

Kalmarhem gör en bedömning utifrån din ansökan och de intyg som du skickat in, det är därför viktigt att du lämnar in all relevant information till oss när du skickar in din ansökan. Eventuellt begär vi in kompletterande uppgifter eller kontaktar de personer som skrivit dina inlämnade intyg. Bostaden som erbjuds kommer ha likvärdig standard och storlek som din nuvarande.

Tackar du ja till ditt erbjudande behöver du själv säga upp din nuvarande bostad, tänk på att du har tre (3) månaders uppsägningstid.

Tackar du nej till en erbjuden bostad är din förtur förbrukad. Du kan inte överklaga detta beslut då det inte finns några godkända skäl att tacka nej, eftersom vi erbjudit dig en bostad som uppfyller de behov som du uppgett i din ansökan. Om din situation förändrats är du välkommen in med en ny ansökan.

Bostadsanpassning

Får du en förändrad livssituation där du inte är i behov av en annan bostad utan önskar hjälpmedel som t.ex. stödhandtag i dusch eller badkar, en ramp i trapphuset eller automatisk dörröppnare kan du ansöka om bostadsanpassning hos Kalmar kommun.
Information om hur du går tillväga hittar du på Kalmar kommuns hemsida om bostadsanpassning.