Du är nu vid innehållet

Social hållbarhet

Vi skapar hem för alla, hem som ska finnas kvar en lång tid framöver. Vårt uppdrag är att erbjuda invånare i Kalmar boende i trygga miljöer, samtidigt som vi tillsammans ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. Som bostadsbolag har vi ett stort ansvar för att på bästa sätt bidra till lokalsamhället och verka för ett tryggt Kalmar.

En bostad kan få livet att vända

Vad definierar en välfärd? Enligt Wikipedias definition är begreppet välfärd en samlad benämning på människors levnadsförhållanden och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast individens samlade ekonomiska resurser. Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till exempelvis mat, sjukvård och utbildning. Ofta används ordet i en snävare betydelse, där man betonar välfärdstjänster som tillhandahålls eller finansieras av den offentliga sektorn för att garantera en viss nivå av välfärd, och inkomstöverföringar med samma syfte. I fråga om åtgärder för att uppnå välfärd för alla, eller strukturer som bidrar till detta, talar man också om social trygghet eller socialt skyddsnät.

Tänk dig nu ett land eller en stad med en riktigt bra välfärd. Finns det bra bostäder för alla i den staden? Kalmarhems största bidrag till en hög kvalitet i välfärden i Kalmar kommun är att vår verksamhet går ut på att erbjuda det mest grundläggande i varje människas liv – ett hem. Ett hem, som är bland det viktigaste som finns i livet. Detta erbjuder vi alla, oavsett inkomst, bostadsort och social situation. Vi erbjuder likvärdiga möjligheter att leva i bra bostäder i trygga miljöer till rimliga kostnader och våra bostäder förmedlas genom ett transparent och rättvist kösystem. För att erbjuda hem för alla har vi i vår bostadsbestånd lösningar även för den som vill ha eller behöver ett viss sorts hem eller som annars kanske haft svårt att hitta en bostad. Att möta bostadsmarknadens olika behov tror vi bygger starka trygga samhällen och därför levererar vi också…

 • Hem för dig som är ung
  Ungdomsbostad. För ungdomar mellan 18-25 år och som är folkbokförda i Kalmar kommun.
 • Hem för dig som är 70+
  Trygghetsbostad 70+. För dig som är för pigg för ett äldreboende, vill ha ett tryggt och aktivt liv och bo i en tillgänglig bostad.
 • Hem för dig som är ny i Sverige
  Sociala boendeformer. Hem för nyanlända i Sverige i samarbete med Flykting och Integration, Kalmar kommun.
 • Hem för dig som omfattas av LSS
  Sociala boendeformer. Hem för dig som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i samarbete Socialförvaltningen, Kalmar kommun.
 • Hem för dig som har fått jobb i Kalmar
  … eller flyttat ditt företag hit. Genom Arbetsgivarbonus Bostad kan du som arbetsgivare ansöka om bo-stad till en ny medarbetare som har för avsikt att flytta till Kalmar för att leva, bo och arbeta.
 • Hem för dig som är student
  För dig som flyttar till Kalmar för att studera här. Från en annan ort eller ett annat land (internationella studenter). För dig som är nyantagen student (student-bostadsgaranti) eller läkarstudent vid Linköpings universitet (bostadsgaranti för läkarstudenter).
 • Hem för dig som är rökfri
  Hem för dig som vill bo i en rökfri boendemiljö där rökning är förbjuden i bostaden samt uteplats, balkong, trapphus, gemensamma utrymmen och ute-miljön i anknytning till fastigheten.
 • Hem när livet vänder
  För dig som under din boendetid hos Kalmarhem av medicinska eller sociala skäl har fått en förändrad boendesituation och där en ny bostad kan förbättra din livssituation (social förtur).