Du är nu vid innehållet

Boende i kvarteret Galjonen 5

Här har vi samlat information som är bra att veta för dig som boende i kvarteret Galjonen 5.

Hur länge kan jag bo med ett rivningskontrakt på Bjelkegatan 2-4, Öhnellsgatan 26-28?

Du som har rivningskontrakt kommer att få information minst tre (3) månader innan det är dags för dig att hitta ett nytt boende.

Vad innebär rivningskontrakt?

Ett rivningskontrakt är ett bostadsavtal där du skriver under att du avstår din besittningsrätt. Överenskommelsen skrivs under av oss som hyresvärd och av dig som kund och skickas sedan in till hyresnämnden för godkännande.

Ett rivningskontrakt innebär att vi som hyresvärd har rätt att säga upp ditt bostadsavtal med tre (3) månaders uppsägningstid utan att du kan motsätta dig uppsägningen. Du som kund har en (1) månads uppsägningstid vid ett rivningskontrakt. Om du inte går med på uppsägningen kan vi som hyresvärd gå direkt till Kronofogden för att få dig av avhyst. Denna typ av kontrakt använder vid oss av vid planerat underhåll, renovering, ombyggnation, rivning eller andra situationer där du som kund inte kan bo kvar.

Tre (3) månader innan det är dags att flytta kommer vi att informera dig och säga upp ditt bostadsavtal. Vid ett rivningskontrakt har du inte rätt till ersättningsbostad och du har inte rätt eller möjlighet att få tillbaka bostadsavtalet för bostaden när det planerade arbetet är färdigt. Däremot återställs dina köpoäng vid ett rivningskontrakt så du har möjlighet att söka en annan bostad med samma köpoäng du hade när du skrev under kontraktet.