Du är nu vid innehållet

Flytta in

För dig som har fått boende via studentbostadsgarantin anordnar vi särskilda inflyttardagar. När det närmar sig inflyttning för dig som ska börja studera under vår- eller höstterminen kommer vi att informera dig om vilka dagar du kan hämta ut nycklarna till din bostad. Denna information får du med ditt avtal.

Hämta nycklar i samband med studentbostadsgarantin 2024

Här hittar du information om vad som gäller för dig som har tillträde den 16 augusti genom studentbostadsgarantin.

Hämta nycklar

 • Den första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag, d.v.s. infaller den 1:a på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du hämta nycklarna först under nästkommande vardag tidigast kl. 12.00, vilket då blir din inflyttningsdag. Dina lägenhetsnycklar kvitterar du ut i vår Bobutik på Larmtorget 3. Kom ihåg att ta med dig din legitimation!
 • Har du inte möjlighet att själv kvittera ut nycklarna måste du skriva en fullmakt, som du hittar här. Ditt ombud måste ha med sig fullmakten tillsammans med sin legitimation.
 • Vill du flytta in tidigare kan du fråga oss om den nuvarande kunden har godkänt att vi delar kontaktuppgifter. Kommer ni överens om en tidigare nyckelutlämning måste ni båda fylla i blanketten ”Fullmakt för tidigare nyckelutlämning”, som finns här.

Är du inte nöjd med städningen?

 • Är du inte nöjd med hur föregående kund har städat bostaden ska du återkoppla till oss inom ett (1) dygn från det att du kvitterat ut nycklarna.
 • Tänk på att ta foton för underlag om du känner att du behöver städa innan vi kan komma till dig och se över städningen!
 • Har du synpunkter på att skicket på bostaden inte stämmer överens med besiktningsprotokollet ska du återkomma till oss inom sju (7) dygn. Dessa punkter går bra att skicka in via en felanmälan på Mina sidor för snabbare hantering.
 • Har du hämtat ut nycklarna tidigare med en fullmakt så lämnar du eventuella synpunkter på städningen till utflyttande kund.

Studentbostad med delat kök/delat kök och delad WC

Alla som bor i en korridor har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt i de gemensamma utrymmena. Du förväntas delta i veckans städning som att till exempel gå ut med soporna och rengöra golvet. Ifall du har delad WC förväntas du veckostäda WC och dusch ihop med den personen du delar med.

Här hittar du våra olika boendeformer.

Folkbokföring

 • Du ska vara folkbokförd där du bor och har din huvudsakliga dygnsvila. Det har en stor betydelse för till exempel i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner. För att ha rätt till planerad sjukvård måste du vara folkbokförd inom den region där sjukvården ska utföras.
 • Du som har flyttat ska, inom en vecka, anmäla flyttningen till Skatteverket. Skatteverket sprider din nya adress till myndigheter och företag. Du kan, mot en avgift, beställa eftersändning av din post och det gör du via Svensk Adressändring.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om folkbokföring.

Hemförsäkring

 • Som boende hos oss måste du ha en giltig hemförsäkring. Det ingår i våra allmänna avtalsvillkor som du accepterar i samband med att du ingår ett bostadsavtal med oss.
 • En hemförsäkring ger dig möjlighet till ersättning om dina ägodelar skadas vid skadegörelse, brand, läckage, stöld etc. Vår försäkring täcker endast skador på våra fastigheter, och inte din personliga egendom.
 • Du måste ha en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.
 • Här kan du läsa mer om hemförsäkring.

Aktivera bredband

När du ska aktivera ditt bredband behöver du först veta om du har ett gruppavtal för bredband som ingår eller inte, detta hittar du på ditt hyresavtal.

Här finns information om hur du aktiverar ditt bredband via Telenor om du har ett gruppavtal.