Du är nu vid innehållet

Flytta ut

Är du inte student längre?

För att bo i våra studentbostäder måste du vara aktiv heltidsstudent vid Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans. Vid avslutade studier ska ditt studentboende därför sägas upp*. Planerar du att bo kvar i Kalmar kan du söka en vanlig bostad hos oss. Din boendetid räknas då som köpoäng.

Om du blir sjukskriven, föräldraledig eller tar studieuppehåll har du möjlighet att behålla ditt studentboende under en viss tid. Det är då viktigt att du kontaktar Kalmarhem för mer information.

*Studentbostäder som sägs upp den 1/3 eller senare publiceras till höstens studentbostadsgaranti. Studentbostäder som sägs upp 1/11 eller senare publiceras till vårens Studentbostadsgaranti.

Såhär gör du för att säga upp din bostad

 • Ditt hyresavtal går att säga upp via Mina sidor (OBS – kräver BankID!)
 • Om du inte har BankID måste hyresavtalet sägas upp skriftligen via blankett för uppsägning av studentbostad. Blanketten måste skrivas ut och signeras för hand och därefter postas eller lämnas in till oss. Det går också bra att ta en bild på uppsägningsblanketten och mejla den till oss, men den måste fortfarande signeras för hand. 

Hur lång är uppsägningstiden?

 • Uppsägningstiden är tre månader och inleds vid kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in.
 • Uppgifter om din uppsägningstid står på ditt bostadsavtal.

Säga upp eller flytta med – vem gör vad?

 • I samband med din flytt måste du säga upp eller flytta dina avtal som är kopplade till bostaden. Exempelvis tv-abonnemang. Kontakta dina leverantörer för att säga upp avtalen.
 • Tänk på att hemförsäkring och elhandelsavtal ska gälla under hela avtalstiden, vilket inkluderar uppsägningstiden. Om du säger upp elhandelsavtalet innan bostadsavtalet löper ut blir du debiterad i efterhand för den el du förbrukat utan avtal, alltså anvisningsel. Den elen är dyrare än den du får via elhandelsavtalet.

Detta ska du själv säga upp/avaktivera eller flytta med

 • Tv-abonnemang
 • Bredbandsabonnemang (kontakta Telenor via mejladressen som du hittar här.)
 • Hemförsäkring
 • El-handelsavtal (OBS – detta gäller inte dig som bor i en bostad med individuell mätning)

Detta säger Kalmarhem upp åt mig

 • Elnätsavtalet hos Kalmar Energi/EON
 • Eventuella sidoavtal (bilplats/förråd) sägs upp om inget annat har avtalats, t.ex. via en notering på uppsägningsblanketten.

Vad händer när jag har sagt upp min bostad?

Besiktning och städning

 • I samband med uppsägningen bokas en besiktning som sker, i mån av lediga tider, inom 5 arbetsdagar från det att uppsägningen behandlats av kundservice. Besiktningstiden meddelas i uppsägningsbekräftelsen du får via e-post och kommer utföras under dagtid (08.00 – 15.00) måndag-fredag.
 • Du förväntas närvara vid besiktningen och om tiden inte passar kontaktar du Kalmarhem omgående via telefon och bokar om tiden.
 • Bostaden behöver inte vara tömd och städad vid besiktningen, utan vi ser över bostadens skick. Du har fram till avtalets slutdatum på dig att tömma och städa bostaden samt lämna in nycklarna.
 • Ibland bokar vi även in en slutbesiktning, för en stickprovskontroll av städningen. I så fall kontaktas du strax efter att första besiktningen blivit utförd.
 • Om du uteblir från en besiktningstid kommer du att debiteras en kostnad, se aktuella priser i vår kundprislista.

Flyttstädning

Bostaden ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita ett städföretag.

Tips! Använd dig av vår checklista vid flyttstädning

Visning för nya kunder

 • När du har sagt upp din studentbostad kan det bli aktuellt med en digital visning (eller bilder) för nya intressenter. Hyr du ut din studentbostad i andrahand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som ansvarar över att antingen du eller din andrahandshyresgäst håller i visning eller skickar bilder på bostaden.

Inlämning av nycklar

 • Samtliga nycklar, passerbrickor, parkeringskort och tvättlås lämnar du till vårt kontor på Larmtorget 3, senast kl. 12.00 första vardagen efter att bostadsavtalet gått ut.
 • Om en nyckel saknas blir du skyldig att betala för ett cylinderbyte, så kontrollera en extra gång att alla nycklarna finns med. Även passerbrickor, parkeringskort och tvättlås som inte lämnas in i tid kommer att debiteras.
 • Har du en iLOQ-cylinder debiteras en avgift per ej inlämnad nyckel. När du lämnar bostaden ställer du iLOQ-knappen i serviceläge.
 • Har du kommit överens med inflyttande kund om en tidigare nyckelutlämning krävs en fullmakt. Blanketten för tidigare nyckelutlämning hittar du här.

Flyttanmälan

När du flyttar från din studentbostad ska du anmäla din flytt till Skatteverket i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till de flesta myndigheter och företag, men du kan även beställa eftersändning av annan post hos Svensk adressändring.