Du är nu vid innehållet

2000 – Jubileum & studentbostadsgaranti

Vid jubileet år 2000 noteras det att Kalmarhem nästintill har hela beståndet uthyrt (99,6 %) och att bolaget haft en strålande utveckling sedan det första styrelsemötet 22 juni 1950 med följande siffror:


1952 
              de första 95 lägenheterna står klara

1968               stiftelsen bryter sig loss ur fastighetskontoret och beståndet består av 1 189 lägenheter

1975               Kalmarhem har totalt 2 500 lägenheter efter miljonprogrammet

2000              Bolaget passerar 5 000 lägenheter 50 år efter bildandet

Det nya årtusendet får för övrigt minst sagt en tuff start globalt sett med attacken mot World Trade Center med krig och stora flyktingströmmar som påverkar EU och framför allt Tyskland och Sverige som följd. Bostadsfrågan ligger ständigt i fokus. Behovet av att bygga nya bostäder ökar markant.

Bostadsbyggande på Varvsholmen

Tillsammans med ett annat fastighetsbolag fick Kalmarhem i uppdrag att utveckla boendet på Varvsholmen. Själva bostadsbyggandet skedde parallellt av de båda bolagen och det fanns ett stort intresse bland kommunmedborgarna att bo där. År 2002 var 61 hyreslägenheter färdigställda och redo för inflyttning på Varvsgatan 2-16. Det runda, höga ”Läppstiftet” med keramikplattor gav arkitekt Bo Thunberg det svenska keramikpriset för utformningen.

Studentbostadsgaranti

Högskolan i Kalmar höjer ribban genom att få vetenskapsstatus, vilket bidrar till ökat behov av studentbostäder. Kalmarhem bygger då kvarteren Havren och Rubinen med 156 respektive 64 studentbostäder. År 2005 tillkommer dessutom en studentbostadsgaranti som finns kvar än idag.

När Kjell Henriksson lämnar över till Johan Persson år 2006 ökas arbetsinsatserna för stadsplaner med syftet att möjliggöra ett kraftigt ökat byggande. Sedan dess har Kalmar ökat sin befolkning mer än någonsin tidigare (red. anm. i augusti 2020 passerade Kalmar 70 000 invånare).

Oväntade förluster och byggstopp

Under 2006-2007 genomförs omfattande underhållsåtgärder och stambyten i fastigheterna Bergkristallen och Marmorn. Underhållet ledde till stora, ej budgeterade förluster och fick en stor medial uppmärksamhet. Detta samtidigt som den internationella bankkrisen medförde att räntorna ökade markant. Kalmarhems belåningsgrad låg på 86-87% och hade därmed en hög ränteexponering. Händelserna ledde till att ny styrelse och VD tillsattes. Kommande år präglades av ekonomiska sparåtgärder och byggstopp till dess att bolagets belåningsgrad åter nått en acceptabel nivå för att börja nyproducera hyreslägenheter igen.

 

Underlag för text tagen från Kalmarhem 1950-2016, skriven av Lars Malmborg.