Du är nu vid innehållet

Hyresgästgodkännande

När vi ska göra större renoveringar måste vi enligt hyreslagen (Jordabalk 12 kap. 18 d §) få ditt medgivande. Ett hyresgästgodkännande är ett medgivande om att du som kund hos oss godkänner renove­ringen.

Hur får jag information om en kommande renovering i min bostad?

Om vi ska renovera hos dig kommer du att få detaljerad information från oss i god tid innan utförandet. Detta får du vanligtvis via ett informationsmöte och ett kundbrev.

Hyresgästgodkännandet

När det är dags för dig att godkänna renoveringsåtgärderna får du ett mejl med hyresgästgodkännandet och ett kundbrev med information om åtgärderna som ska göras i samband med renoveringen.

I kundbrevet kommer det även att stå vad din nya hyra blir och när den börjar gälla. Observera att du med din underskrift enbart tar ställning till renoveringen och att vi får tillträde till din bostad under renoveringen. Din underskrift gäller inte din nya hyra då den redan är förhandlad mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen.

Signering av hyresgästgodkännande

Vi skickar hyresgästgodkännandet digitalt via mejl. Du godkänner genom att signera med ditt BankID. Om ni är två som står på avtalet måste båda skriva under. Därefter får du en pdf-kopia på hyresgästgodkännandet.

Om du inte har någon e-postadress går det självklart att få ett skriftligt hyresgästgodkännande för att skriva på för hand.

Ditt digitala hyresgästgodkännande skickas via Scrive

Vi har valt att köpa e-signeringstjänsten med BankID från företaget Scrive. Det innebär att du som kund kommer att få ett mejl från Scrive, men med information om att det är Kalmarhem som är avsändare.

Din nya hyra förhandlas med Hyresgästföreningen

Den nya hyran som presenteras i kundbrevet är förhandlad mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen.