Du är nu vid innehållet

Injustering av värme och ventilation

Vad innebär injustering av värme?

För att du och dina grannar ska ha rätt och jämn temperatur i bostaden behöver vi ibland kontrollera och justera värmesystemet. En injustering av värmesystemen innebär att vi kollar så att vattnet flödar på rätt sätt genom alla element i hela bostadshuset. Injustering kan också göras på ventilationssystemet i fastigheten, och det utförs för att få ett bättre luftflöde.

Vem gör injusteringen?

Injusteringen kan genomföras av personal på Kalmarhem eller av en upphandlad entreprenör.

Vad innebär det för mig som kund?

För att få ett gott slutresultat är det mycket viktigt att alla element i huset blir justerade, vilket innebär att vi måste komma in i din bostad. Ibland kan det även kräva att vi byter termostat på elementet för att få rätt balans i systemet.

När genomförs injustering av värme?

Injustering sker enbart under den så kallade ”uppvärmningsperioden”, alltså under hösten när det börjar bli kyligt ute.