Du är nu vid innehållet

Sopsortering

Att ta hand om avfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig!

I alla våra bostadsområden finns det miljöhus med källsortering där du kan sopsortera och återvinna ditt avfall. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det otroligt viktigt att du källsorterar ditt avfall. Hamnar avfallet i fel kärl kan det innebära att våra Bovärdar får lägga tid på att sortera rätt eller att tömningen av miljöhuset uteblir. Om många sorterar sitt avfall fel är det inte bara dåligt för miljön, det innebär också ett merarbete och onödiga kostnader som skulle kunna användas till bättre saker för dig som boende.

Sopsorteringsguide

I våra miljöhus kan du lämna mat- och restavfall, tidningar, pappers-, plast-, och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt batterier. Grovavfall, större el-avfall, metallskrot och farligt avfall får aldrig slängas i våra miljöhus. Detta lämnar du på återvinningscentralen.

Se efter i just ditt miljöhus vilka återvinningskärl som finns. I miljöhuset kan du hämta rullar med gröna påsar till ditt matavfall och röda påsar till ditt restavfall . Glöm inte att knyta dina avfallspåsar med dubbelknut!

Sopsorteringsguiden hittar du här

UWS-behållare

I vissa kvarter sorterar du mat- och restavfall i nedgrävda kärl, så kallade UWS-behållare. För att öppna locket trycker du på Start-knappen och lägger en av dina passerbrickor på taggläsaren. Se till att avfallspåsarna är dubbelknutna, öppna locket och lägg i soporna. Stäng sedan locket ordentligt så fåglar eller andra djur inte kommer åt soporna.

Tips!

Gör rätt med fett!

Flytande fett som spolas ner i vasken kan orsaka stora problem och stopp i ditt avlopp. Allt fett som spolas ner fastnar på insidan av avloppsrören och tillslut bildas cementhårda proppar i takt med att fettet stelnar. Propparna leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Häll aldrig ner fett i vasken, ta hand om fettet och återvinn istället! Skrapa ner fett och matrester i gröna påsen.  Större mängder flytande fett kan du hälla över i en flaska och lämna på återvinningscentral.

Obs! Flaskor fyllda med fett kan inte läggas i gröna påsen eller i restavfallet.

Tips!

Gör rätt med fett – tips från Kalmar vatten