Du är nu vid innehållet

Kundprislista

Har du tappat bort din tvättstugenyckel? Eller vill du ha en extra passerbricka? Se våra aktuella priser i prislistan nedan.

Kalmarhems externa kundprislista 2024

BOSTAD  PRIS
Cylinderbyte 3 000 kr
Tillkommande cylinder 1 400 kr
Postfackscylinder 1 000 kr
Köksskåpscylinder (student) 1 000 kr
Passerbricka 300 kr /st
Källarnyckel/HM 300 kr/st
iLOQ Nyckel 1 000 kr, eventuell moms kan tillkomma
Låsöppning 1 500 kr
Utebliven närvaro vid bokad tid 500 kr
Utebliven nyckel i tub 500 kr
Uteblivet serviceläge iLOQ (läs mer här) 500 kr
Utryckning trygghetsjour (debiteras den kund som konstaterats störande) 1 500 kr
Borttappad radondosa 500 kr
Tempgivare Ecoguard 1 000 kr
INDIVIDUELL MÄTNING VARMVATTEN / EL
Varmvatten 99 kr/m³ (ink. moms)
El 2 kr/kWh (ink. moms)
Schablonavgifer Varmvatten/El 
1 ROK 130 kr/m³ | 200 kr/kWh
2 ROK 231 kr/m³ | 366 kr/kWh
3 ROK 288 kr/m³ | 434 kr/kWh
4 ROK 330 kr/m³ | 501 kr/kWh
5+ ROK 420 kr/m³ | 851 kr/kWh
TVÄTTSTUGA
Tvättmarkeringslås 600 kr/st
Extra tvättpass* vid elektronisk bokning

*Önskar du ett tillfälligt extrapass debiteras en engångskostnad om 35 kr per pass.  Vid utökning av extra tvättpass (utöver de fem som ingår i grundhyran) debiteras 35 kr per pass löpande varje månad. 

35 kr st (5 st ingår i grundhyra)
BILPLATS / LADDSTOLPE
Parkeringstillstånd, borttappad 500 kr
Bomnyckel ej återlämnad 500 kr
Fjärrkontroll garage (engångskostnad) 600 kr, eventuell moms kan tillkomma
Omprogrammering fjärrkontroll garage 300 kr, eventuell moms kan tillkomma
Laddstolpe (kostnad för förbrukad el) 2,75 kr/kWh
ÖVRIGT
Timdebitering dagtid (bovärd, reparatör) 500 kr
Timdebitering kväll/helg (jour) 1 500 kr
Hyra av kvarterslokal 1 000 kr/bokning
Hyra av elcykel I cykelpoolen 5 kr för en timme, därefter 10 kr/h
Hyra av el-lådcykel (cargo) I cykelpoolen 5 kr för en timme, därefter 15 kr/h
Administrativ avgift för vid vidarefakturering av för tidigt uppsagda elhandelsavtal 70 kr
Avgift för pappersfaktura 30 kr