Underhållsprojekt

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Våra vanligaste underhållsprojekt är dörrbyte, fasadrenovering, fönsterbyte, injustering av värme och ventilation samt stambyte. Klicka dig in på respektive sida för att läsa vad underhållsprojektet innebär och hur det brukar gå till.

Pågående arbeten

Kv. Bofinken 2 – Takbyte & fasad- och fönsterrenovering

Planerad start 1 mars 2024 / Beräknas klart 6 september 2024

Under vår och sommar 2024 kommer vi bland annat att byta tak samt renovera fasad och bostadsfönster. Portar mot Esplanaden och innergård renoveras samt målas och källarfönster byts ut. Vi kommer även renovera miljöhuset genom att byta tak, takavvattning, fasadbrädor vid behov och måla dörrar.

Kv. Smaragden 1 – Dräneringsarbete

Planerad start 4 mars 2024 / Beräknas klart 31 maj 2024

Under våren kommer vi utföra dräneringsarbete kring husen, främst vid Gustaf Adolfs väg 17.

Kv. Gladan 5 – Hissrenovering

Planerad start 3 maj 2024 / Beräknas klart 24 maj 2024

Under våren renoverar vi hissen på Stagneliusgatan 1A-B. Arbetet innebär att hissen kommer vara avstängd under ca 3 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Sjötungan 1-2 – Fasadrenovering

Planerad start 1 mars 2023 / Beräknas klart 5 juli 2024

Under 2023-2024 rustar vi upp fasaden i kvarteret Sjötungan 1-2 där vi även utför arbete på tak, byter balkongräcken till bostäderna och installerar solceller.

Kv. Kämpaleken 1 – Hissbyte

Planerad start 12 februari 2024 / Beräknas klart 6 december 2024

Under 2024 installerar vi nya hissar på Adelgatan 6-16. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss. Läs mer om projektet här.

Kv. Galjonen 5 – Ombyggnation av bostäder

Under 2024 och framåt planerar vi att renovera och bygga om bostäderna på Bjelkegatan 2-4 & Öhnellsgatan 26-28. Från och med maj 2023 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser. Läs mer om projektet här.

Kv. Tegelslagaren 1 – Ombyggnation av bostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2025

Under 2022-2025 gör vi omfattande renoveringar med standardhöjande åtgärder i kvarteret. Planerade utvändiga arbeten är bland annat byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. I bostäderna renoverar vi badrum och kök samt byter vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler. Vi kommer även renovera tvättstugorna och garage. Ombyggnationen medför en hyresförändring, kontakta kundservice för mer information. Läs mer om projektet här.

iLOQ – Ett elektroniskt låssystem

Planerad start 30 september 2021 / Beräknas klart 31 december 2024

Som en del av Kalmarhems trygghetsarbete kommer vi under 2021-2024 införa det elektroniska låssystemet iLOQ. Elektroniska låssystem har flera fördelar men det viktigaste är säkerheten och tryggheten det bidrar till för dig som boende. Eftersom projektet pågår under en lång tid kommer du som bor hos få information i god tid innan vi byter låssystem i ditt kvarter. Läs mer om iLOQ-nycklar här.