Underhållsprojekt

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Våra vanligaste underhållsprojekt är dörrbyte, fasadrenovering, fönsterbyte, injustering av värme och ventilation samt stambyte. Klicka dig in på respektive sida för att läsa vad underhållsprojektet innebär och hur det brukar gå till.

Pågående arbeten

Kv. Galjonen 5 – Ombyggnation av bostäder

Under 2024 och framåt planerar vi att renovera och bygga om bostäderna på Bjelkegatan 2-4 & Öhnellsgatan 26-28. Från och med maj 2023 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser.

Kv. Häggen 8 – Ombyggnation av studentbostäder

Under 2025 planerar vi att se över möjligheten att bygga om studentbostäderna på Bremergatan 19-25 till vanliga bostäder. Från och med augusti 2022 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser.

Kv. Skivlingen 3 – Hissbyte

Planerad start 28 augusti 2023 / Beräknas klart 8 december 2023

Under sommaren, hösten och vintern 2023 installerar vi nya hissar på Silkeborgsgatan 9 A, B & C. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Skivlingen 1 – Hissbyte

Planerad start 14 augusti 2023 / Beräknas klart 24 november 2023

Under sommaren, hösten och vintern 2023 installerar vi nya hissar på Silkeborgsgatan 7 A, B & C. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Bergkristallen 2 – Hissbyte

Planerad start 9 januari 2023 / Beräknas klart 28 juni 2023

Under vintern/våren 2023 installerar vi nya hissar på Arrheniusgatan 14, 16, 18, 20, 22, 24 och 26. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Tegelslagaren 1 – Ombyggnation av bostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2025

Under 2022-2025 gör vi omfattande renoveringar med standardhöjande åtgärder i kvarteret. Planerade utvändiga arbeten är bland annat byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. I bostäderna renoverar vi badrum och kök samt byter vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler. Vi kommer även renovera tvättstugorna och garage. Ombyggnationen medför en hyresförändring, kontakta kundservice för mer information.

iLOQ – ett digitalt nyckelsystem

Planerad start 30 september 2021 / Beräknas klart 8 mars 2024

Som en del av Kalmarhems trygghetsarbete kommer vi under 2021-2024 byta ut de mekaniska låscylindrarna till digitala cylindrar från iLOQ. Digitala nyckelsystem har flera fördelar men det viktigaste är framför allt säkerheten och tryggheten det bidrar till för dig som boende. Eftersom projektet pågår under en lång tid kommer du som bor hos oss få information i god tid innan vi byter nyckelsystem i ditt kvarter.

Kv. Vecklaren 11 – Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 1 augusti 2022 / Beräknas klart 30 juni 2023

Just nu pågår en ombyggnation av studentbostäderna på Timmermansgatan 42A-D som beräknas vara klar sommaren 2023. Studentbostäderna byggs om till vanliga bostäder på 3 rum och kök och enstaka 4 rum och kök. I samband med renoveringen ser vi över cykelförvaring, umgängesytor på gården och skapar en tryggare utemiljö med bland annat bättre belysning. För mer information, se projektsidan för Vecklaren.