Underhållsprojekt

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Våra vanligaste underhållsprojekt är dörrbyte, fasadrenovering, fönsterbyte, injustering av värme och ventilation samt stambyte. Klicka dig in på respektive sida för att läsa vad underhållsprojektet innebär och hur det brukar gå till.

Pågående arbeten

Kv. Handelsboden 1 – Fönster- och takbyte

Planerad start 13 november 2023 / Beräknas klart 22 december 2023

Under november/december byter vi fönster samt tak på Dörbyvägen 1B-C. Fönsterbytet medför en hyresförändring, läs mer om aktuella priser här.

Kv Sjötungan 1-2 – Fasadrenovering

Planerad start 1 mars 2023 / Beräknas klart 5 juli 2024

Under 2023-2024 rustar vi upp fasaden i kvarteret Sjötungan 1-2 där vi även utför arbete på tak, byter balkongräcken i bostäderna och installerar solceller.

Kv Kämpaleken 1 – Hissbyte

Planerad start 12 februari 2024 / Beräknas klart 16 december 2024

Under 2024 installerar vi nya hissar på Adelgatan 6-16. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss. Läs mer om projektet här.

Kv. Galjonen 5 – Ombyggnation av bostäder

Under 2024 och framåt planerar vi att renovera och bygga om bostäderna på Bjelkegatan 2-4 & Öhnellsgatan 26-28. Från och med maj 2023 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser. Läs mer om projektet här.

Kv. Häggen 8 – Ombyggnation av studentbostäder

Under 2025 planerar vi att se över möjligheten att bygga om studentbostäderna på Bremergatan 19-25 till vanliga bostäder. Från och med augusti 2022 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser.

Kv. Skivlingen 3 – Hissbyte

Planerad start 28 augusti 2023 / Beräknas klart 11 december 2023

Under hösten och vintern 2023 installerar vi nya hissar på Silkeborgsgatan 9 A, B & C. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss. Läs mer om projektet här.

Kv. Kungsfågeln 12 – Dörrbyte

Under vintern 2023/2024 kommer vi byta några av lägenhetsdörrarna i kvarteret. Dörrbytet medför en hyresförändring, läs mer om aktuella priser här.

Kv. Tegelslagaren 1 – Ombyggnation av bostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2025

Under 2022-2025 gör vi omfattande renoveringar med standardhöjande åtgärder i kvarteret. Planerade utvändiga arbeten är bland annat byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. I bostäderna renoverar vi badrum och kök samt byter vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler. Vi kommer även renovera tvättstugorna och garage. Ombyggnationen medför en hyresförändring, kontakta kundservice för mer information. Läs mer om projektet här.

iLOQ – ett digitalt nyckelsystem

Planerad start 30 september 2021 / Beräknas klart 8 mars 2024

Som en del av Kalmarhems trygghetsarbete kommer vi under 2021-2024 byta ut de mekaniska låscylindrarna till digitala cylindrar från iLOQ. Digitala nyckelsystem har flera fördelar men det viktigaste är framför allt säkerheten och tryggheten det bidrar till för dig som boende. Eftersom projektet pågår under en lång tid kommer du som bor hos oss få information i god tid innan vi byter nyckelsystem i ditt kvarter.