Du är nu vid innehållet

Flytta ut

Är det dags att flytta ifrån oss? Då är det ett par saker du måste tänka på. 

Såhär gör du för att säga upp din bostad

 • Ditt hyresavtal går att säga upp via Mina sidor (OBS – kräver BankID!).
 • Om du inte har BankID måste hyresavtalet sägas upp skriftligen via blankett för uppsägning. Blanketten måste skrivas ut och signeras för hand och därefter skickas eller lämnas in till oss. Det går också bra att ta en bild på uppsägningsblanketten och mejla den till oss, men den måste fortfarande signeras för hand.
 • Observera att samtliga avtalssinnehavare måste signera uppsägningen.

Hur lång är uppsägningstiden?

 • Uppsägningstiden är tre (3) månader och inleds vid kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in.
 • Uppgifter om din uppsägningstid står på ditt bostadsavtal.

Säga upp eller flytta med – vem gör vad?

 • I samband med din flytt måste du säga upp eller flytta dina avtal som är kopplade till bostaden. Exempelvis TV- och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer för att säga upp avtalen.
 • Tänk på att hemförsäkring och elhandelsavtal ska gälla under hela avtalstiden, vilket inkluderar uppsägningstiden. Om du säger upp elhandelsavtalet innan bostadsavtalet löper ut blir du debiterad i efterhand för den el du förbrukat utan avtal, alltså anvisningsel. Den elen är dyrare än den du får via elhandelsavtalet. Vid vidarefakturering av för tidigt uppsagda elhandelsavtal tillkommer en administrativ avgift (70 kr).

Detta ska du själv säga upp eller flytta med

 • Tv-abonnemang
 • Internetabonnemang
 • Hemförsäkring
 • El-handelsavtal (OBS – detta gäller inte dig som bor i en bostad med individuell mätning)

Detta säger Kalmarhem upp åt mig

 • Elnätsavtalet hos Kalmar Energi/EON
 • Eventuella sidoavtal (bilplats/förråd) sägs upp om inget annat har avtalats, t.ex. via en notering på uppsägningsblanketten.

Vad händer när jag har sagt upp min bostad?

Besiktning och städning

 • I samband med uppsägningen bokas en förbesiktning. Denna sker, i mån av lediga besiktningstider, inom fem (5) arbetsdagar från det att din uppsägningen har hanterats.
 • Besiktning sker vardagar under dagtid. Din besiktningstid meddelas i uppsägningsbekräftelsen du får via e-post.
 • Du förväntas närvara vid besiktningen. Om du inte kan vid föreslagen tid är det viktigt att du kontaktar oss omgående och bokar om tiden.
 • Observera att bostaden inte behöver vara tömd och städad vid förbesiktningen, vi ser enbart över bostadens skick.
 • I samband med förbesiktningen bokas tid för slutbesiktning där både utflyttande och inflyttande kund är inbjudna. Om du uteblir från någon av dessa besiktningstider (för- och slutbesiktning) kommer Kalmarhem debitera dig en kostnad. Se aktuella priser i vår kundprislista.

Visning för nya kunder

 • När du har sagt upp din bostad kan det bli aktuellt med en visning för nya kunder. Du visar då upp bostaden för de som har sökt och fått ett erbjudande.
 • Hyr du ut din bostad i andrahand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som ansvarar över att antingen du eller din andrahandshyresgäst håller i visning eller skickar bilder på bostaden.

Flyttstädning

 • Bostaden ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita ett städföretag.

Tips!  Använd dig av vår checklista vid flyttstädning

Inlämning av nycklar

 • Samtliga nycklar, passerbrickor, parkeringskort och tvättlås lämnar du till vår kundservice i Bobutiken på Larmtorget 3, senast kl. 12.00 första vardagen efter att bostadsavtalet gått ut.
 • Om en nyckel saknas blir du skyldig att betala för ett cylinderbyte, så kontrollera en extra gång att alla nycklarna finns med. Även passerbrickor, parkeringskort och tvättlås som inte lämnas in i tid kommer att debiteras.
 • Har du en iLOQ-cylinder debiteras en avgift per ej inlämnad nyckel. När du lämnar bostaden ställer du iLOQ-knappen i serviceläge.

Vid flytt till särskilt boende

 • Ska du flytta till ett särskilt boende (som exempelvis en gruppbostad eller ett vård- och omsorgsboende) inom Kalmar kommun har du möjlighet att få förkortad uppsägningstid på ditt bostadsavtal hos oss.
 • En uppsägningstid på en (1) månad är möjlig under förutsättning att ett hyresavtal som innehåller tillträdesdatum för ditt särskilda boende inom Kalmar kommun bifogas till din uppsägning. Uppsägningstiden räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter att vi har mottagit din uppsägning.