Du är nu vid innehållet

Om Kalmarhem

Tillsammans är ett viktigt ord för oss på Kalmarhem. Tillsammans drivs vi av vår vision om att vår verksamhet och våra kunders livsmiljö ska vara hållbar, byggas med nytänkande och ge stolthet. Tillsammans skapar vi hem för alla!

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem förvaltat, utvecklat och förmedlat hem och lokaler till invånare i Kalmar och de som vill bygga sin livsmiljö här. Med drygt 5 300 bostäder i 21 olika områden är vi den största hyresvärden i Kalmar. Vi erbjuder vanliga bostäder likväl som student-, ungdoms- och trygghetsbostäder. Utöver det har vi ett speciellt ansvar att erbjuda bostäder till grupper med särskilda behov vilket görs i ett nära samarbete med Kalmar kommuns förvaltningar.

Kalmarhem ska erbjuda invånare i Kalmar likvärdiga möjligheter att, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, leva i bostäder med god standard till rimliga kostnader samtidigt som vi ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. För att lyckas med det har vi ett högt fokus på utvecklingen av fastighetsbeståndet.

Affärsidé

Genom att förvalta, utveckla och hyra ut bostäder för livets olika skeden ska Kalmarhem erbjuda ett brett utbud av hyresrätter för att alla som vill ha sin livsmiljö i Kalmar ska ges möjlighet till det. Genom att följa samhällsutvecklingen planerar vi för våra fastigheters och hyresgästers behov nu och i framtiden.

En långsiktigt stabil ekonomi säkrar Kalmarhems framtid och möjligheten att ge personer med särskilda behov en bra bostad. Samtidigt som Kalmarhem ska nå de resultat som definieras av ägaren ska bolaget vara en bra arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas. Vi ska möta våra kunder, deras behov och därmed skapa förtroende.

Vision

VärLdsbäst i Kalmar
Tillsammans skapar vi hem för alla!
Vår verksamhet och din livsmiljö är hållbar, byggs med nytänkande och ger stolthet.

Våra årsredovisningar

Årsredovisning 2020

2020

Årsredovisning 2019

2019

Årsredovisning 2018

2018

Texten uppdaterades: 2 juli, 2021