Du är nu vid innehållet

Möt våra medarbetare – Thom

Hej Thom! Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig som projektledare inom miljö & energi?

Mina främsta arbetsuppgifter är energiuppföljning i Kalmarhems fastigheter och arbetet med vår hållbarhet där jag bland annat har klimatberäknat hela vår verksamhet. Större delen av mina arbetsdagar spenderas framför skärmen och en vanlig arbetsuppgift är att debitera el- och varmvattenförbrukningen för alla våra bostäder som har individuell mätning (IMD), vilket står för att våra hyresgäster enbart betalar för den energi och det vatten de förbrukar.

Att månadsvis kontrollera och följa upp energianvändningen i våra fastigheter är också något som ingår i mina dagliga arbetsuppgifter. Genom att göra det har vi koll på att energianvändningen inte sticker i väg för mycket, vilket skulle kunna vara en indikation på att något inte står rätt till i fastigheten. I samband med uppföljningen kontrollerar jag även att våra energieffektiviseringsåtgärder ger oss den effekten som vi önskar.

Kalmarhems klimatberäkningar är i stort fokus och jag är involverad flera av de strategier som arbetas fram för att minska våra utsläpp och däribland en mobilitetsstrategi. För att underlätta för våra boende att ställa om till fossilfria och hållbara transporter behöver vi kunna erbjuda smart mobilitetslösningar och jag arbetar därför med att utveckla vår laddinfrastruktur och smarta delningstjänster som bilpooler. Jag ser över var våra befintliga dElbilar (elbilar i bilpool) är placerade i förhållande till våra fastigheter och var man skulle kunna placera nya för att få en bra spridning på bilarna över hela vårt fastighetsbestånd.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få jobba med frågor som är högst aktuella och viktiga för oss alla på jorden och där vi på Kalmarhem gör saker som verkligen gör nytta. Utvecklingen inom hållbarhet och energi går väldigt snabbt och det kommer nya spännande lösningar och tekniker hela tiden som jag får jobba med.

Vilka egenskaper bör man ha för att passa som projektledare inom miljö och energi?

Framförallt så tror jag att man ska ha ett stort intresse av energi- och hållbarhetsfrågor, så att man hänger med i forskning och utveckling samt nya tekniker och metoder och på så sätt kan hitta det effektivaste sättet att nå en förflyttning inom området. Sen kan det vara bra att vara analytisk och strukturerad för att kunna analysera statistik och mätningar men även göra beräkningar för att hitta vilka områden och fastigheter som vi ska fokusera våra åtgärder på.

 Vad lockade dig till att börja på Kalmarhem?

Det var främst fastighetsbranschen som lockade mig. En väldigt stor del av all energi i Sverige går till våra fastigheter så här finns det stor potential att arbeta med energieffektivisering men även många andra åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. På Kalmarhem får man även möjlighet att vara delaktig i projekt i många olika områden, det kan vara allt från nybyggnation och underhåll i gamla fastigheter till utemiljöprojekt och parkeringsfrågor.