Du är nu vid innehållet

Hållbarhet på Kalmarhem

Vårt uppdrag är att erbjuda invånare i Kalmar boende i trygga miljöer, samtidigt som vi tillsammans ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. Som bostadsbolag har vi ett ansvar att utveckla Kalmar i en hållbar riktning, bidra till lokalsamhället och verka för en tryggare stad.

I Kalmarhems ägardirektiv anges att bolaget ska arbeta aktivt med och ligga i framkant i hållbarhetsfrågan och vi har därför ett stort fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i hela vår verksamhet.

På Kalmarhem ser vi hållbarhet som en fråga för alla. Individer, företag och politik. Sverige och världen. Konsumenter och producenter. Landsbygd och stad. Livsstil X, religion Y, filosofi Z och politiska åskådningen K. Inte antingen eller, utan både och. Vi är olika, har olika bakgrunder, åsikter och drivkrafter men förenas i viljan att vår värld ”ska hålla”. Människor har stor makt och kraft att påverka samhällsutvecklingen både som individer, grupper och organisationer. Vi har mycket att förlora om vi inte ställer om men desto mer att vinna om vi gör det. Båda sidorna av myntet är viktiga för oss – vi ska visa respekt för allvaret i dessa frågor men också ha roligt medan vi arbetar med dem och berätta om hur en hållbar värld kan se ut medan vi skapar den. Vi ser hållbarhetsarbete som en fråga som bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet. För att hållbarhetsarbetet ska vara hållbart måste det utgå från expertis, kunskap, empiri och validerad forskning. På Kalmarhem tar vi avstamp i vad ”vi vet” för att sedan tycka och känna för att orientera oss därifrån och lyckas – men vi börjar i kunskapen.

Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre perspektiv:

Ekologisk hållbarhet

Vi ser den ekologiska hållbarheten som en viktig fråga som vi arbetar med i hela verksamheten. Att vi har ett funktionsdugligt jordklot är en förutsättning för att våra sociala och ekonomiska system ska fungera och vi är gemensamt ansvariga för den värld vi lämnar till kommande generationer.

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att över tid skapa ett ekonomiskt hållbart värde. Det innebär att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk, återvinning, cirkularitet, tillväxt och lönsamhet. Men när kan vi säga att den ekonomiska hållbarheten är hållbar?

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Vårt uppdrag är att erbjuda invånare i Kalmar boende i trygga miljöer, samtidigt som vi tillsammans ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. Som bostadsbolag har vi ett stort ansvar för att på bästa sätt bidra till lokalsamhället och verka för ett tryggt Kalmar.

Social hållbarhet

 

Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport omfattar Kalmarhem AB:S (556526-5906) rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap.

Kalmarhems hållbarhetsrapport 2021