Du är nu vid innehållet

Uthyrningsregler och krav

Här har vi samlat våra gemensamma regler. Regler som gäller för dig som bor hos oss och för dig som är bostadssökande. Reglerna gäller även för oss som din hyresvärd.

  • Våra lediga bostäder publiceras på vår hemsida under sju (7) dagar. Undantag gäller för bostäder med snabb inflyttning som publiceras tre (3) dagar och nya bostäder (nyproduktion) som publiceras i 30 dagar.
  • Köpoängen avgör vilka som erbjuds visning av en bostad. Kreditkontroll utgår på dig som sökande innan erbjudandet skickas ut. Om våra ekonomiska krav inte uppfylls kommer erbjudandet om visning och avtalsskrivning gå vidare till nästa person i bostadskön.
  • Du har möjlighet att anmäla intresse på fem (5) olika bostäder samtidigt.
  • Om du skriver avtal med oss kommer dina köpoäng nollställas. Är ni två som ska stå på avtalet gäller detta för er båda. Vid sökande av ny bostad framöver kommer era köpoäng baseras på er boendetid, alltså en (1) köpoäng per dag som ni har bott hos oss (sedan avtalets start).
  • Vid omflyttning inom Kalmarhem kommer dina köpoäng nollställas. Om du flyttar ifrån oss helt, men vill kvarstå som sökande, registrerar du dig på nytt och behåller då dina köpoäng.
  • Hemförsäkring bör för din säkerhet finnas tecknad under hela din boendetid.
  • Om du är hyresgäst hos oss har du förtur på alla bilplatser och förråd som är till uthyrning
  • Vid en eventuell separation har du möjligheten att överta lägenheten under förutsättning att du varit folkbokförd tillsammans med din sambo i mer än 36 månader, oavsett om du står med på avtalet eller inte. Detta ska i sådana fall styrkas med ett utdrag från Skattemyndigheten.

Våra kriterier

När du blir erbjuden en bostad hos oss har vi några kriterier som du måste uppfylla innan vi skriver ett avtal för din nya bostad.

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du saknar hyresskulder**. Vi utför en kreditkontroll innan erbjudande om visning skickas ut och det gör vi även på medsökande om en sådan finns. I de fall medsökande ej uppfyller de ekonomiska kraven finns ingen möjlighet att stå med på avtalet.

*Om du har en hyresskuld, men uppvisar ett ändrat beteende genom en pågående betalningsplan (om minst 6 månader) kan du godkännas som kreditvänlig. Skuld till Kalmarhem ska däremot vara reglerad i sin helhet innan ett nytt erbjudande om bostad kan ges.

**Vi godkänner upp till två betalningsanmärkningar som uppkommit de senaste 12 månaderna, samt högst 10 000 i skuldsaldo hos Kronofogden. Om sökande betalat av på eventuell skuld hos Kronofogden sedan minst ett år tillbaka och inga nya betalningsanmärkningar uppstått, kan sökande ändå godkännas. Uppfyller kreditkontrollen inte ovan kriterier kommer inga erbjudanden på intresseanmälda lägenheter skickas ut till dig, oavsett kötid. Erbjudandet kommer då att gå vidare till annan godkänd sökande.

Max antal boende personer per lägenhet

Studentrum med delat kök och/eller WC/dusch Max en (1) person
Ett rum och kök Max tre (3) personer
Två rum och kök Max fyra (4) personer
Tre rum och kök Max sex (6) personer
Fyra rum och kök Max åtta (8) personer
Fem rum och kök Max tio (10) personer