Du är nu vid innehållet

1970 – Beståndet utökas

Kalmar utses till årets stad av Expressen, Ölandsbron invigs (och var då Sveriges och även Europas längsta bro med sina 6 070 m!), högskolan etableras och Kvarnholmen får gågator. Decenniet inleds med att Sverige får en ny riksdag och kommunsammanslagningar genomförs vilket för Kalmar innebär att sju kommuner slås samman och bildar Kalmar kommun. I samband med det övertar Kalmarhem genom fusionsavtal hyresbostäder i Läckeby, Påryd och Rockneby vilket gav ett tillskott om ca 120 lägenheter till Kalmarhems bestånd. Kalmarhem övertar även påbörjade fastighetsbyggnationer, som Ljungby 16:125 och ett större förvärv från Hyresbostäder (allmännyttigt företag som drevs av familjen Tegnander) om 240 lägenheter (Sjötungan, Sarven, Guldbaggen, Skivlingen och Musseronen). 

Energisparplaner kommer upp på agendan

Oljekrisen och efterföljande lågkonjunktur präglar decenniet och påverkar bostadspolitiken. Energifrågan väger nu tungt i debatten vilket leder till ett krav på kommunala energisparplaner. Miljöfrågor och medborgarinflytande börjar nu diskuteras på allvar! I samband med detta skärps energireglerna. Det  dröjer tyvärr några år in på 70-talet innan de skärpta reglerna implementeras. Detta innebär att ett stort antal fastigheter (ca 700.000 bostäder totalt i landet) hinner byggas med otillräcklig isolering enligt den tidigare standarden. 

I början av decenniet anas en mättnad på bostadsmarknaden, bostadsbristen är i princip bortbyggd. Byggandet fortsätter trots detta i rask takt och Kalmarhem både slutför och påbörjar flera nyproduktionsprojekt under decenniet. 

Flexibel lösning lockar studiebesök

Marmorn – Porfyren, Kalmarhems största miljonprogramsområde, byggs under 70-73 med fokus på att utveckla samma lösning som man tidigare haft i kv. Konvaljen (se 1960); optimera flexibiliteten i lägenheterna för att fler planlösningsalternativ kan erbjudas. Totalt 399 lägenheter fördelade i 35 huskroppar om två våningar stod klart 1973 tillsammans med en läkarstation, mödravårdscentral och ett daghem. Expressen håller en stor utställning kring området för att uppmärksamma och lyfta dess flexibla karaktär. 

Andra byggnationer som pågår under decenniet är Kvartsen 1, ett affärscentra i Norrliden innehållande b.la en livsmedelsbutik, post, kvarterspolis och frisör, och färdigställs 1972. Detta efter heta debatter från boende i kringliggande närområde. Bergkristallen 2, Asskakan (Lindsdal centrum) är andra exempel.  

Hyresförhandlingslagen införs. Lagen innebär att fastighetsägare alltid måste förhandla med en hyresgästorganisation.

Kroppkakan 1-2 som Kalmarhem bygger mellan 1976-78 är ett av de första renodlade markbostadsområden i landet när det gäller hyresrätter, något som bidrar till otroligt många studiebesök efter det står klart. 

Ett nytt affärsområde växer fram

Högskolans etablering i Kalmar 1977 banar väg för satsningar inom miljö- och naturvetenskap samt turism. Den snabba utvecklingen av högskolan leder till livliga diskussioner kring studentboendet och även var högskolan ska placeras. Studentbostäder ska framöver komma att bli ett av Kalmarhems stora affärsområden.

Hur såg det ut i hemmen?

Hemmen var: murrigt, mönstrat och mysigt. Tv börjar sändas i färg i hela Sverige. Reklam för sprit, vin och starköl förbjuds.

 

Underlag för text tagen från Kalmarhem 1950-2016, skriven av Lars Malmborg.