På kartan ser du vår nyproduktion.

Vi bygger

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt.

Kalmarhems affärsidé är att skapa hem för alla och vi ska erbjuda ett brett utbud av hyresrätter för livets olika skeden för att alla som vill ha sin livsmiljö i Kalmar ska ges möjlighet till det. För att lyckas med det arbetar vi aktivt med att förvalta och utveckla befintliga bostäder och att skapa nya hem. Vi följer samhällsutvecklingen för att kunna planera för våra fastigheters och kunders behov nu och i framtiden.

Ett av våra viktiga uppdrag är att leverera i snitt 75 nya bostäder per år. Ett uppdrag som kräver en stabil ekonomi, engagerade medarbetare och tillgång till byggbar mark. Vi är glada att producera nya bostäder, men det är samtidigt otroligt viktigt för oss att underhålla våra befintliga fastigheter och boendemiljöer.

Nyproduktion

Ombyggnation

Underhållsprojekt

Här kan du läsa om våra aktuella underhållsprojekt