Du är nu vid innehållet

Bilplatser

Här har vi samlat information till dig som hyr bilplats hos oss. Vid bilkörning i eller kring våra bostadsområden behöver vi alla visa hänsyn och köra försiktigt med tanke på boende och lekande barn, därför är det generellt en låg hastighet som gäller. Tänk på att inte parkera på eller köra över gräsytor eftersom de inte är gjorda för biltrafik.

Parkeringsböter

Har någon parkerat sin bil på din bilplats eller om du vill bestrida din kontrollavgift är det Kalmar kommuns enhet Trygghet och säkerhet du vänder dig till för att få hjälp.

Digitalt parkeringstillstånd via Mobill

Till alla våra bilplatser (förutom garage) behövs ett digitalt parkeringstillstånd via parkeringsappen Mobill Parkering. Instruktioner och svar på vanliga frågor hittar du här!

Garage

Hyr du ett garage ska du kvittera ut ett fysiskt parkeringskort samt eventuella nycklar och passerbrickor i vår Bobutik.

Besöksparkeringar

Aktuella avgifter och instruktioner för hur man betalar för våra besöksparkeringar via Mobill finns skyltat på parkeringsplatserna.

P-kort som ingår i bostaden

I kvarteren Havren 5 och Telemarken 1 ingår ett fysiskt parkeringskort som kvitteras ut tillsammans med nycklarna för bostaden. Parkering sker då i mån av plats på avsedd områdesparkering. Parkeringskortet ska placeras synligt i bilens framruta.

Borttappat P-kort

Har du tappat bort ditt parkeringskort kommer du att debiteras en kostnad för att få ett nytt. Detta debiteras på din nästkommande hyresfaktura, se aktuella prisuppgifter i  vår kundprislista. Kom in till Bobutiken på Larmtorget 3 med din legitimation så ordnar vi ett nytt till dig. Har ditt parkeringskort blivit solblekt eller gått sönder tar du med dig delarna in till oss, så ordnar vi ett nytt till dig kostnadsfritt.

Bilplats för rörelsehindrade

För att hyra en bilplats för rörelsehindrade krävs ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som utfärdats av kommunen, samt att du uppfyller våra ordinarie uthyrningsregler och krav. Om du är intresserad utav att hyra parkeringsplats går du in under sök ledigt och bilplats. Innan eventuellt erbjudande för en bilplats ges ska du mejla oss en kopia av ditt giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För dig som hyr bilplats för rörelsehindrad är det viktigt att du har ditt tillstånd synligt i bilrutan.

Om du är i behov av att hyra en parkeringsplats för rörelsehindrad och du inte hittar något ledigt på Kalmarhem.se, mejlar du ditt intresse till kundservice@kalmarhem.se tillsammans med ditt giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

I vissa av våra kvarter har vi besöksparkeringar för rörelsehindrade, dessa är enbart avsedda för besökande och ej för boende. Då är det viktigt att den besökande har giltigt tillstånd för rörelsehindrad synligt i bilrutan.

Såhär gör du för att säga upp din bilplats

  • Ditt avtal går att säga upp via Mina sidor (OBS – kräver BankID!)
  • Om du inte har BankID måste avtalet sägas upp skriftligen via blankett för uppsägning av bilplats. Blanketten måste skrivas ut och signeras för hand och därefter postas eller lämnas in till oss. Det går också bra att ta en bild på uppsägningsblanketten och mejla den till oss, men den måste fortfarande signeras för hand.