Du är nu vid innehållet

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand, men bara om det finns giltiga skäl. Ett giltigt skäl kan exempelvis vara att du ska studera eller prova att vara sambo med någon. Ett godkännande från oss är ett krav för att få hyra ut din bostad, detta gäller även om det är för en kortare period.

Om du hyr ut din bostad i andrahand utan tillstånd från oss räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning. Enligt hyreslagen kan detta medföra att du förlorar ditt hyresavtal utan varning.

Alla uthyrningsformer utan godkännande är otillåtna vilket innebär att det även är förbjudet att hyra ut via Airbnb även om du själv är bosatt i bostaden och hyr ut ett rum. Det är heller inte tillåtet att hyra ut bostaden under kortare perioder, helger eller evenemang som exempelvis Ironman.

Hur går jag till väga om jag vill hyra ut min bostad i andrahand?

 • Fyll i blanketten ”Ansökan om andrahandsuthyrning” för att ansöka om att få hyra ut din bostad. Blanketten skickar eller lämnar du sedan in till oss.
 • En förutsättning för att få hyra ut din bostad i andrahand är att du har ett giltigt skäl för uthyrning. Ett giltigt skäl kan vara:
  • Studier, arbete eller tjänstgöring på annan ort. Antagningsbesked, anställningsbevis och/eller annat underlag ska bifogas till handlingarna.
  • Längre utlandsvistelse. Intyg som styrker din resa ska bifogas till handlingarna, exempelvis resehandlingar som flygbiljetter.
  • Provbo med sambo. För att få provbo med sambo ska man inte ha bott tillsammans tidigare. Till ansökan ska utdrag om samtliga tidigare folkbokföringsuppgifter skickas med för både dig och din blivande sambo.
 • Du som avtalsinnehavare ska vara folkbokförd på adressen sedan dagen då ditt hyresavtal startade.
 • Du ansvarar själv för att hitta en andrahandshyresgäst. Den tilltänkta andrahandshyresgästen ska signera din ansökan innan den lämnas in och får inte ha stått skriven på adressen ansökan avser tidigare.
 • Andrahandsuthyrning godkänns under minst 4 månader och max 1 år. Om du önskar hyra ut din bostad längre behöver du ansöka om en förlängning. Ansökningar gällande kortare uthyrningsperiod än 4 månader godkänns ej.
 • Tänk på att du ska ha för avsikt att flytta tillbaka till din bostad. Om du under perioden av någon anledning beslutar dig för att inte flytta tillbaka till din bostad ska denna sägas upp enligt gällande hyresvillkor. Personen som hyr i andrahand har ingen rätt att ta över din bostad.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

 • Du som avtalsinnehavare är fullt ansvarig för din bostad under hela uthyrningsperioden. Det är ditt ansvar att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte skadas. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig är det du som riskerar att förlora ditt hyresavtal.
 • Det är ditt ansvar att felanmäla om ett fel uppstår i din bostad. Att skriva en fullmakt med någon du litar på kan vara en god idé, vilket underlättar om eventuell låsöppning skulle krävas under uthyrningsperioden. Personen med fullmakt kan då närvara vid en låsöppning till din bostad, i annat fall måste du fysiskt närvara vid en sådan.
 • Upprätta ett avtal mellan dig och din andrahandshyresgäst. I avtalet anger ni vad ni har kommit överens om, som exempelvis uppsägningstid, hyresinbetalning och hemförsäkring.
 • Skälig hyra. Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra än den du betalar till Kalmarhem. Om bostaden hyrs ut möblerad får du göra ett påslag på hyran med 0 – 15%. Du har också rätt att ta ut faktiska kostnader för exempelvis el- och vattenförbrukning.

Student?

Om du är student och vill hyra ut din studentbostad i andrahand finns det lite regler som skiljer sig i jämförelse med andrahandsuthyrning av en vanlig bostad. På vår studentsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dig.

Det är inte tillåtet att hyra ut en ungdomsbostad i andrahand.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

 • Efter att en komplett ifylld ansökan har inkommit går vi igenom din ansökan och det beaktansvärda skäl du anger som orsak till andrahandsuthyrningen.
 • Handläggningstiden för ärenden gällande andrahandsuthyrning är ca 3 veckor.

För dig som är andrahandshyresgäst

Vi rekommenderar att du skriver ett andrahandsavtal med personen du ska hyra av eftersom det är den personen som är din ”hyresvärd” och inte Kalmarhem. Säkerställ även att andrahandsuthyrningen är godkänd av Kalmarhem.

Tänk på att det avtalet gäller endast mellan dig och förstahandshyresgästen. Du som andrahandshyresgäst kan aldrig ta över bostadsavtalet. Behöver du göra en felanmälan ska den göras av förstahandshyresgästen via Mina sidor, så länge det inte finns en fullmakt som säger att andrahandshyresgästen har tillstånd att utföra en felanmälan.