Du är nu vid innehållet

Störningar

Att bo tillsammans med grannar

Naturligtvis ska du och din familj kunna leva normalt i hemmet utan att vara oroliga för att betraktas som störande av grannar. I ett flerfamiljshus är ditt tak någon annans golv och ett visst mått av oljud är ofrånkomligt. Att fester och musik förekommer i viss utsträckning behöver man vara beredd på att tåla. Den som jobbar natt kan inte kräva att det ska vara helt tyst under dagarna för att kunna sova, likväl som en person med allergi inte kan kräva att grannar ska sluta använda parfym.

Dagtid förekommer ofta ljud från exempelvis lekande barn, tv-apparater, ljud från tvättstugor eller renoveringar. Ljud på dagtid får förstås förekomma i större omfattning än ljud under sena kvällar och nätter. Lekande och gråtande barn kan upplevas störande men är normalt inte en störning. Vid störningsärenden som handlar om oljud från grannar tittar vi även på vad det är för typ av byggnad – ett gammalt hus är ofta mer lyhört och då får man ha större acceptans för ljud än i ett nybyggt hus.

Alla ärenden är unika, därför är det viktigt för oss att vara objektiva och att båda parter känner sig hörda och blir likadant behandlade.

Min granne stör mig – vad kan jag göra?

Upplever du att du blir störd i din bostad ska du, om möjligt, i första hand prata med din granne eftersom personen kanske inte ens är medveten om att du störs. Om det inte leder till någon förändring kontaktar du vår kundservice, så hjälper vi dig vidare. Utanför våra öppettider kontaktar du Trygghet och säkerhet på telefon 010 – 357 00 01.

I vissa ärende kan det vara svårt för vår störningsjour att konstatera en störning. I dessa fall kan det vara användbart med en noggrann dokumentation från dig som upplever störningarna. Genom att dokumentera och intyga dina upplevelser i en störningsdagbok kan du underlätta hanteringen. Störningsdagboken skickar du in till vår kundservice.

Störningsdagbok

Exempel på störningar kan vara:

  • Hög musik under en längre stund eller en högljudd fest.
  • Att någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen/natten.
  • Att någon använder tvättmaskin sent på kvällen/natten.
  • Grillning på balkong/uteplats som orsakar grillrök.

Vad händer när du ringer trygghetsjouren?

  • Du uppger ditt namn (men är självklart anonym för den som stör).
  • Trygghetsjouren åker till platsen och bedömer om en störning pågår. Ibland vill de komma in i din bostad för att lyssna efter oljud.
  • Vid konstaterad störning ber trygghetsjouren den som stör att dämpa sig.
  • Trygghetsjouren återkopplar dig via telefon efter eventuell åtgärd.
  • Fortsätter störningen när trygghetsjouren lämnat platsen är det viktigt att du ringer trygghetsjouren igen.

Trygghetsjouren meddelar alltid oss om en störning har ägt rum. Vi påbörjar då ett ärende för att vidare utreda vad som har skett. I de fall en störning är konstaterad skickas ett brev hem till personen som stört, och i brevet informerar vi om vilka regler som gäller boendet.

Om störningen fortsätter, eller om störningen redan vid första tillfället anses som mycket allvarlig, får den störande ytterligare brev med information om att hyresavtalet kan komma att sägas upp om beteendet inte förändras omgående. Samtidigt informeras socialtjänsten som påbörjar en utredning om orsaken till störningarna.

Har du fått besök av trygghetsjouren, som konstaterat störning?

När trygghetsjouren konstaterat en störning, påbörjar vi ett ärende på dig som orsakade störningen. Vi ser över vad som har hänt och skickar ett rekommenderat brev med en anmodan om rättelse hem till dig. Om det inte sker några fler störningar efter detta så avslutas ärendet.

Om störningarna fortsätter kommer du som stör bli debiterad utryckningskostnaden. Du kommer också att få ytterligare en anmodan om rättelse med information om att ditt hyresavtal kan komma att sägas upp vid fortsatta störningar.