Du är nu vid innehållet

Kvalitets och miljöpolicy

Kalmarhem arbetar aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med kunder och övriga intressenter och erbjuda det hållbara boendet.

Kalmarhem AB är sedan 2011 certiferat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Certifikat gällanade kvalitet ISO 14001

Kvalitetspolicy

Vi ska aktivt arbeta för att förebygga fel och ständigt förbättra kvaliteten i vår verksamhet tillsammans med kunder och övriga intressenter för att erbjuda det hållbara boendet.

Kvalitetspolicyn innebär

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi följer fastlagda processer, rutiner och instruktioner i vårt dagliga arbete.
 • Vi levererar produkter och tjänster med rätt kvalité.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå de mål som styr verksamheten.
 • Vi utvecklar och fördjupar våra kunskaper för att öka vår konkurrenskraft.
 • Vi följer de lagar och krav som ställs på vår verksamhet.

Granskning av kvalitetspolicy

Vi granskar lämpligheten i vår kvalitetspolicy vid ledningens genomgång.

Miljöpolicy

Kalmarhem ska målmedvetet tillsammans med våra hyresgäster och leverantörer arbeta för att långsiktigt skapa en hållbar livsmiljö byggd på miljö- och resurshushållning. Vi ska sträva efter att tillgodose våra kunders krav och förväntningar på miljö- och krets­loppsanpassade bostäder och lokaler.

Vi ska i vår totala verksamhet gällande förvaltning, ny- och ombyggnad sträva efter följande rättesnöre:

 • Utveckla ett nära samarbete med kunderna angående miljöanpassat boende.
 • Utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar inom miljöområdet.
 • Ställa krav på och samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer.
 • Alltid låta miljötänkande på alla nivåer styra våra vardagliga beslut om det är ekonomiskt rimligt och tekniskt genomförbart.
 • Ligga långt framme när det gäller delaktighet i forskning och utvecklingsarbete inom miljöområdet.
 • Sträva efter att minska utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt.
 • Använda om möjligt miljöanpassat och återvinningsbart material med tanke på det naturliga kretsloppet.
 • Organisera så att föroreningar förebyggs och att miljöarbetet ständigt förbättras och utvecklas.
 • Följa gällande lagar och regler som påverkar miljön.