Du är nu vid innehållet

Bolagsledning och styrelse

Kalmarhems bolagsledning

Per Stephani
VD
per.stephani@kalmarhem.se
010 – 357 00 10

Martina Holm
Ekonomichef
martina.holm@kalmarhem.se
010 – 357 00 11

Maria Kindberg Johansson
Marknadschef
maria.kindberg-johansson@kalmarhem.se
010 – 357 00 13

Ida-Sara Andréen
Chef Verksamhetsutveckling / Hållbarhetsstrateg
sara.andreen@kalmarhem.se
010 – 357 00 14

Styrelse

Styrelsen är vald 2023 t o m årsstämman 2026 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Jeanette Schwartz
Ordförande (S)

Lennart Lindstedt
Vice ordförande (KD)

Alexander Nilsson
Ledamot (S)

Wilma Celander
Ledamot (S)

Mats Eliasson
Ledamot (M)

Lillemor Marcus Jonsson
Ledamot (SD)

Jens Körge
Ledamot (V)