Du är nu vid innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för kalmarhem.se

Kalmarhem AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur kalmarhem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kalmarhem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta kundservice@kalmarhem.se

Svarstiden är normalt inom en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka post till Box 305, 391 23 Kalmar
  • ring 010 – 357 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att skicka e-post till kundservice@kalmarhem.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Det saknas alt-text på bilder, t ex zoomknappen, på Google-kartan.

Dokument

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar med problemet.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023

Oskäligt betungande anpassning

Kalmarhem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På sidan finns ett stort nyhetsarkiv som ibland innehåller bilder, länkar och ibland även pdfer. Vi anser det oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa all denna information. Bilder, länkar och pdfer som publicerades efter januari 2023 är vårt mål att anpassa i hög grad.

Hur vi testat webbplatsen

Webbyrån Wilson Creative har gjort en oberoende granskning av kalmarhem.se

Senaste bedömningen gjordes den 28 juni 2023

Metod för analys

Vi har gjort en manuell granskning samt slutför detta test https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/?start som ett komplement.

Vi använder även följande automatiska texter:
web.dev/measure/
WCAG Contrast checker
Axe devTools
Skärmuppläsare Screen Reader

Webbplatsen publicerades hösten 2018. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2023.