Du är nu vid innehållet

Arbetsgivarbonus Bostad

Arbetsgivarbonus Bostad är något vi kan erbjuda dig som idag bor på annan ort och som fått en ny anställning med varaktighet om minst 1 år inom Kalmar kommun. Arbetsgivarbonusen innebär att din arbetsgivare ansöker om bostad för dig som har för avsikt att flytta hit permanent.

Arbetsgivaren ansöker om Arbetsgivarbonus åt dig som ny medarbetare, och kontakten sker alltså mellan oss och arbetsgivaren. Arbetsgivarbonus är en möjlighet vi erbjuder alla arbetsgivare inom Kalmar kommun, oavsett storlek och/eller efterfrågad kompetens och det är arbetstagaren som står på hyresavtalet.

Genom Arbetsgivarbonus ska ett erbjudande om bostad ges inom sex månader från det att ansökan kommit in till oss. Inflyttning kan därefter ske så snart aktuell bostad är tom, efter vår generella uppsägningstid om tre (3) månader. Via ansökan har man möjlighet att önska antal rum, maxhyra och ett önskat inflyttningsdatum som erbjudandet matchas med så gott det går. Du som blir erbjuden en bostad via Arbetsgivarbonus ska uppfylla våra uthyrningsregler och krav.

För att ansöka om Arbetsgivarbonus ska en blanketten för Ansökan om Arbetsgivarbonus fyllas i, blanketten hittar du här, som sedan skickas till:

Kalmarhem AB
Box 305
391 23 Kalmar

Kriterier för ansökan om arbetsgivarbonus

  • Arbetsgivare med arbetsställe inom Kalmar kommun kan ansöka om bostadsförtur hos Kalmarhem åt ny medarbetare och eventuell familj. Vid eventuell förändring efter påskrivet avtal är arbetsgivaren ansvarig för hyran de första tre (3) månaderna.
  • Företagare som flyttar sin verksamhet och startar upp i Kalmar kommun kan ansöka om bostadsförtur till sig själv och eventuell familj. Företagare bifogar registreringsbevis och senaste årsbokslut. Är företaget så nytt att årsbokslut ännu ej upprättats, bifogas istället en verksamhetsbeskrivning.
  • Anställningsbevis ska bifogas till ansökan. Av anställningsbeviset ska det framgå att anställningen gäller under minst ett (1) år, eller ska arbetsgivaren ha gjort bedömningen att provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Arbetsgivarbonus gäller endast nyanställning.
  • Bor du i någon av dessa kommuner kan du inte ansöka om arbetsgivarbonus: Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Torsås, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Emmaboda, Tingsryd, Lessebo, Växjö, Nybro, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred, Mönsterås eller Oskarshamn.

Hur du som arbetsgivare ansöker om arbetsgivarbonus

Först måste den sökande registrera sig som sökande på vår hemsida. Genom att arbetsgivaren skickar in underlaget för ansökan om Arbetsgivarbonus är sökprocessen igång. Vi kontaktar dig som arbetsgivare via e-post för att bekräfta att er ansökan är godkänd och ställd i bostadskö.

Inom sex månader från det att komplett underlag är oss tillhanda kommer vi att kontakta dig som arbetsgivare via e-post med ett bostadserbjudande. Erbjudandet måste besvaras inom angivet svarsdatum, oftast inom 7 dagar. Tänk därför på att vara anträffbar på mejlen vid erbjudande, om vi inte får ditt svar inom svarstiden eller om du väljer att tacka nej kommer rätten till Arbetsgivarbonus vara förbrukad.

När erbjudandet är godtaget från arbetsgivaren kommer vi skicka ett bostadsavtal via e-post för digital signering. Arbetsgivarbonus går inte att kombinera med ordinarie poängsystem men arbetstagaren ska registrera sig på Mina sidor. Vid nytt bostadsavtal nollställs poäng enligt ordinarie uthyrningsregler. Arbetstagaren ska även folkbokföra sig i Kalmar. Vid en eventuell förändring efter påskrivet avtal är arbetsgivaren ansvarig över att hyran för de tre (3) första månaderna blir betald.