Du är nu vid innehållet

Arbetsgivarbonus Bostad

Arbetsgivarbonus Bostad är något vi kan erbjuda dig som idag bor på annan ort och som fått anställningsavtal med varaktighet om minst 1 år inom Kalmar kommun. Arbetsgivarbonusen innebär att din arbetsgivare ansöker om bostad för dig som har för avsikt att flytta hit permanent.

Arbetsgivaren ansöker om Arbetsgivarbonus Bostad åt dig som ny medarbetare, och kontakten sker alltså mellan oss och arbetsgivaren. Arbetsgivarbonus Bostad är en möjlighet vi erbjuder alla arbetsgivare inom Kalmar kommun, oavsett storlek och/eller efterfrågad kompetens.

Genom Arbetsgivarbonus Bostad ska ett erbjudande om bostad ges inom sex månader från det att ansökan kommit in till oss. Inflyttning kan därefter ske så snart aktuell lägenhet är tom, efter vår generella uppsägningstid om tre månader. Tänk på att våra krav för godkännande av ny hyresgäst gäller även för dig som får en bostad via Arbetsgivarbonus Bostad.

För att ansöka om Arbetsgivarbonus Bostad ska en blanketten för Ansökan om Arbetsgivarbonus fyllas i, som sedan skickas till:

Kalmarhem AB
Box 305
391 23 Kalmar

Våra kriterier för ansökan om Arbetsgivarbonus Bostad

Arbetsgivare med arbetsställe inom Kalmar kommun kan ansöka om bostadsförtur hos Kalmarhem åt ny medarbetare och eventuell familj. Vid eventuell förändring efter påskrivet avtal är arbetsgivaren ansvarig för hyran de första 3 månaderna.

Företagare som flyttar sin verksamhet och startar upp i Kalmar kommun kan ansöka om bostadsförtur till sig själv och eventuell familj.

Anställningsbevis ska bifogas ansökan. Av anställningsbeviset ska det framgå att anställningen gäller under minst 1 år, eller ska arbetsgivaren ha gjort bedömningen att provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Företagare bifogar registreringsbevis och senaste årsbokslut. Är företaget så nytt att årsbokslut ännu ej upprättats, bifogas istället en verksamhetsbeskrivning.

Den nya medarbetaren/företagaren bor själv, eller tillsammans med sin familj, utanför någon av följande kommuner: Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Torsås, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Emmaboda, Tingsryd, Lessebo, Växjö, Nybro, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred, Mönsterås eller Oskarshamn.

Jag är arbetsgivare och vill ansöka om Arbetsgivarbonus Bostad, hur gör jag?

Först måste den sökande registrera sig som sökande på vår hemsida. Genom att arbetsgivaren skickar in underlaget för ansökan om Arbetsgivarbonus Bostad är sökprocessen igång. Ansöka gör du genom att fylla i formuläret ovan. Vi kontaktar dig som arbetsgivare via e-post för att bekräfta att er ansökan är godkänd och ställd i bostadskö.

Inom sex månader från det att komplett underlag är oss tillhanda kommer vi att kontakta dig som arbetsgivare via e-post med ett bostadserbjudande. Erbjudandet måste besvaras inom 7 dagar. Tänk därför på att vara anträffbar på mejlen vid erbjudande, om vi inte får ditt svar inom 7 dagar kommer rätten till Arbetsgivarbonus Bostad vara förbrukad.

När erbjudandet är godtaget från arbetsgivaren kommer vi att kontakta arbetstagaren för signering av bostadsavtalet. Arbetstagaren ska även folkbokföra sig i Kalmar. Vid en eventuell förändring efter påskrivet avtal är arbetsgivaren ansvarig över att hyran för de 3 första månaderna blir betald.