Du är nu vid innehållet

Höst och vinter

Här har vi samlat skötselråd med sådant som rör höst- och vintersäsongen.

Kallt i bostaden?

Värmen i din bostad regleras automatiskt när temperaturen sjunker, men vid snabba väderomslag kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig. Vi strävar efter en inomhustemperatur på 20 grader och ibland är det inte så kallt i bostaden som man tror.

Vill du kontrollera temperaturen i din bostad kan du sätta upp en termometer i ögonhöjd på en innervägg mellan två rum. Undvik att mäta mot en yttervägg eller vid ett fönster då temperaturen blir missvisande eftersom väggar och fönster vanligtvis håller en lägre temperatur än i övriga rummet. Om temperaturen är un­der 20 grader under tre till fem dagar kan du göra en felanmälan.

Vill du kontrollera temperaturen i din bostad ska du mäta:

  • minst 100 cm från yttervägg
  • minst 60 cm från en innervägg
  • minst 10 cm ovanför golvet

Observera att vid egen mätning ska fönster vara stängda samt termostat ställd på max.

Varför sätter ni inte igång elementen?

Vi stänger inte av några element manuellt. Värmen (värmesystemet) regleras utifrån hur kallt det är ute. Inomhustemperaturen regleras av termostaten på elementen som slår av när 21 grader är uppnått. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. Kontrollera så att vredet på termostaten inte har skruvats ned. Om du vred ner värmen i somras, kan det ibland glömmas kvar i avstängt läge när hösten kommer.

Det finns ett par enkla saker som du kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat och på den här sidan har vi samlat lite tips till dig.

Tips för bättre klimat inomhus!

Hur klimatet inomhus upplevs kan bero på flera faktorer. Vad man kanske inte alltid tänker på är att möbleringen kan påverka inomhusklimatet. Tänk därför på:

  • Undvik att hänga långa och tunga gardiner framför elementen, det hindrar värmen från att spridas i din bostad.
  • Placera din soffa en bit från elementet för att värmen ska kunna cirkulera fritt.
  • Ställ inte matbordet alldeles intill elementet, det kommer leda till att enbart luften under bordet värms upp.

Kontrollera din ventilation

För att inomhusklimatet ska vara behagligt är det viktigt att värme- och ventilationssystemet är i balans. Se till att dina friskluftventiler vid fönstren är öppna och att de inte är igensatta av damm eller smuts. Igensatta ventiler leder till att luften inte cirkulerar som den ska i bostad, vilket i sin tur leder till att fuktig luft inte transporteras ut och ersätts av ny, frisk luft. Det kan faktiskt vara en bidragande orsak till att din inomhustemperatur känns ruggig, även om temperaturen är den rekommenderade.

I vår Boskola kan du se film på hur du kontrollerar din ventilation för bra luft och värme!

Snöröjning och halkbekämpning

Vid halka och snöfall utför vår entreprenör snöröjning och halkbekämpning ute i våra bostadsområden. Mängden snö avgör hur och när denna snöröjning utförs. Vid mindre mängder kommer snöröjningen att ske genom skottning av entréer och trappor.

  • När snödjupet är mellan 5-7 cm ska snöröjning påbörjas på kommunikationsytor (entré och entréväg) och parkeringar inom vår tomtgräns. Entrévägar ska vara snöröjda snarast möjligt. Snöröjning och halkbekämpning får vid behov börja tidigast 04.00, och avslutas senast 23.00 eller enligt överenskommelse.
  • Snö på gångytor som överstiger 7 cm ska plogas inom 6 timmar.
  • Snö på körytor som överstiger 7 cm ska plogas inom 9 timmar.
  • Tänk på att en plogsväng tar cirka 4-12 timmar vilket innebär att det kan ha kommit mycket mera snö än 7 cm innan plogbilen kommer till ditt bostadsområde. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall.

När det kommer ihållande snöfall med stora mängder måste våra entreprenörer ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till din gata. Vid kraftiga och ihållande snöfall blir det även svårare med halkbekämpning, eftersom det inte är mycket som kan göras innan nederbörden upphör.

Enligt hyresavtal gällande markbostäder ansvarar du som bor i markbostad för snöröjning framför egen entré.