Du är nu vid innehållet

Kundundersökning

Vårt övergripande mål på Kalmarhem är att öka våra kunders förtroende. För att det ska vara möjligt behöver vi vara öppna, bjuda in till dialog och ge möjligheten att påverka. Tillsammans kan vi utvecklas och nå nya höjder. Det är något vi är övertygade om.

24% Mycket nöjda kunder (5/5) Vi mäter våra kunders nöjdhet med hjälp av en kundenkät som skickas ut löpande över hela året. Tack vare detta kan vi arbeta med svaren konstant genom att analysera, ta fram åtgärdsplaner för samtliga områden och följa resultatet dag för dag.

Enkäten består av ett antal frågor inom fasta ämnesområden samtidigt som det ges möjlighet att ge oss feedback i fritextform. Dessa kommentarer är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete och något vi är väldigt glada för att få in. Vårt mål och det vi mäter är mycket nöjda kunder (betyg 5 av 5).

* Siffran visar andelen mycket nöjda kunder (betyg 5 av 5) och uppdateras dagligen

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Vi kan se att det är flera områden där ni tycker att vi på Kalmarhem gör ett bra jobb, men vi har också en del att förbättra. Här presenterar vi vad vi jobbar aktivt med att förbättra och framtida åtgärder vi planerar för!

Information

  • Det ska vara enkelt att få tag på information. Att vi behöver informera mera och göra det enklare att hitta den information som ni efterfrågar är något vi fått till oss att vi behöver förbättra.
  • Ny hemsida – sedan årsskiftet 18/19 har vi en ny hemsida där stort fokus har lagts på att skapa en så lättnavigerad sida som möjligt.
  • Informationskanaler – just nu pågår ett arbete med att se över våra övergripande informationskanaler. Hur och när informerar vi dig som kund och genom vilka kanaler når vi dig på bästa sätt?
  • Trapphus- och tvättstugeinformation – Hur kommer du i kontakt med oss och vem är det som sköter inre och yttre skötsel i ditt område? Vilka ordningsregler har vi i våra tvättstugor och hur gör du om en maskin behöver felanmälas? Rätt information ska finnas lättillgängligt och på rätt plats i ditt bostadsområde.
  • SMS-utskick – Kundinformation via sms är något vi implementerar mer och mer i vår kundkommunikation. Vi ser det som något positivit för att vi snabbt kan nå ut med information till dig vid oförutsedda händelser som exempelvis tillfälliga vattenavstängningar, men även ur en miljöaspekt för att undvika brevutskick. Vänligen kontrollera att du har ett telefonnummer och en aktuell mailadress registrerad under dina kontaktuppgifter på Mina sidor.

Bemötande

  • Vi vill att alla ska känna sig sedda och hörda. Ibland kan vi ha olika uppfattningar och du som kund får kanske inte alltid det svar du önskar, men du ska alltid bli bemött på ett bra sätt. Detta är något vi jobbar med oavsett vem du möter eller har kontakt med hos oss.
  • Handlingsplaner – resultatet vi får in från undersökningen ligger till grund för framtagandet av handlingsplaner som vi arbetar med för respektive bostadsområde.

Underhåll av våra fastigheter

  • Vi satsar mer än någonsin på underhåll av våra befintliga bostäder och fastigheter. Under 2018 målade, renoverade och reparerade etc. vi för mer än 75 miljoner kronor. Detta är den största summan Kalmarhem någonsin har lagt på underhåll.
  • Vad gör vi? – För att ge dig en större inblick i vad vi gör kommer de större underhållsprojekten som påverkar dig som kund presenteras på vår hemsida framöver.
  • Långsiktig plan för underhåll – Resultatet vi får in från er är ett viktigt verktyg och komplement i vår vidare planering och prioritering av underhållsplaner för våra fastigheter.

Om vår kundundersökning

Löpande under hela året skickar vi ut en kundundersökning tillsammans med företaget Origo Group (fd Scandinfo). I undersökningen får du som kund svara på frågor om ditt boende. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller ange dina kontaktuppgifter. Vi tar dina synpunkter på allvar och genom att svara hjälper du oss att bli en bättre hyresvärd.