Du är nu vid innehållet

Kundundersökning

Vårt övergripande mål på Kalmarhem är att öka våra kunders förtroende. För att det ska vara möjligt behöver vi vara öppna, bjuda in till dialog och ge möjligheten att påverka. Tillsammans kan vi utvecklas och nå nya höjder. Det är något vi är övertygade om.

Vi mäter våra kunders nöjdhet med hjälp av en kundenkät som skickas ut löpande över hela året. Tack vare detta kan vi arbeta med svaren konstant genom att analysera, ta fram åtgärdsplaner för samtliga områden och följa resultatet dag för dag.

Enkäten består av ett antal frågor inom fasta ämnesområden samtidigt som det ges möjlighet att ge oss feedback i fritextform. Dessa kommentarer är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete och något vi är väldigt glada för att få in. Vårt mål och det vi mäter är mycket nöjda kunder (betyg 5 av 5).

Inom kort kommer du kunna följa vårt resultat på denna sida.