Bostadsgaranti

Du är nu vid innehållet

Studentbostadsgaranti

En extra trygghet för dig som student!

I samband med Linnéuniversitetets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder vi en studentbostadsgaranti. Det innebär att från antagningsdatumet fram till dess att studentgarantin är uppfylld går samtliga av våra studentboenden enbart till nyantagna studenter som uppfyller våra krav för godkännande som ny kund. Dina köpoäng används inte under studentbostadsgarantin, därför syns de inte på Mina sidor under denna period.

Här hittar du en komplett guide för hur studentbostadsgarantin fungerar!

Inför höstterminen pågår studentbostadsgarantin från juli till september/oktober och inför vårterminen pågår garantin från november till januari/februari. Under dessa perioder går det inte söka studentbostad hos oss om du inte omfattas av studentbostadsgarantin.

För att omfattas av studentbostadsgarantin måste du uppfylla följande krav: 

  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar eller Växjö kommun.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror.
  • Du ska vara nyantagen till minst 30 HP/ termin på Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans.
  • Du ska inte ha studerat på Högskolan i Kalmar / Linnéuniversitetet med studieort Kalmar eller Växjö tidigare. 
  • Du måste aktivt söka minst en (1) bostad hos oss vid varje publiceringstillfälle från det att du har blivit antagen och tackat ja till ditt antagningsbesked på antagning.se. 
  • Du ska skriva dig i Kalmar kommun när du fått ditt bostadsavtal.

Du omfattas av garantin även om du läser basår på Linnéuniversitetet, men du behöver även uppfylla våra ordinarie krav för studentbostadsgarantin enligt ovan. Tänk på att om du läser basår behöver du mejla oss ditt studieintyg i god tid innan garantiperioden startar då utbildningen inte registreras per automatik i systemet mellan LNU och Kalmarhem. Doktorander omfattas inte av studentbostadsgarantin och kan inte söka studentbostad hos Kalmarhem. 

 

Texten uppdaterades: 28 december, 2021