Bostadsgaranti

Du är nu vid innehållet

Studentbostadsgaranti

En extra trygghet för dig som student!

I samband med Linnéuniversitetets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder vi en studentbostadsgaranti. Det innebär att från antagningsdatumet fram till dess att studentgarantin är uppfylld går samtliga av våra studentboenden enbart till nyantagna studenter som uppfyller våra krav för godkännande som ny kund. Dina köpoäng används inte under studentbostadsgarantin även om de syns på Mina sidor.

Här hittar du en komplett guide för hur studentbostadsgarantin fungerar!

Inför höstterminen pågår studentbostadsgarantin från juli till september/oktober och inför vårterminen pågår garantin från november till januari/februari. Under dessa perioder går det inte söka studentbostad hos oss om du inte omfattas av studentbostadsgarantin.

För att omfattas av studentbostadsgarantin måste du uppfylla följande krav: 

Bostadsgarantin för hösten 2021 kommer att omfatta alla som är nyantagna för minst 30hp på Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans.

Detta innebär att vi för HT-21 tillfälligt bortser från följande krav:

  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar eller Växjö kommun*.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror*.

Denna justering innebär att även du som bor i Kalmar eller Växjö kommun får söka i garantin. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer.

* Är du folkbokförd i Kalmar eller Växjö kommun? Vänligen kontakta oss på kundservice@kalmarhem.se och bifoga en kopia av ditt antagningsbesked. Detsamma gäller för dig som saknar svenskt personnummer.

Vänligen observera att följande krav fortfarande gäller:

  • Du ska vara nyantagen till minst 30 HP/ termin på Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans.
  • Du ska inte ha studerat på Högskolan i Kalmar / Linnéuniversitetet med studieort Kalmar eller Växjö tidigare. 
  • Du måste aktivt söka minst en (1) bostad hos oss vid varje publiceringstillfälle från det att du har blivit antagen och tackat ja till ditt antagningsbesked på antagning.se. 
  • Du ska skriva dig i Kalmar kommun när du fått ditt bostadsavtal.

Du omfattas av garantin även om du läser basår på Linnéuniversitetet, men du behöver även uppfylla våra ordinarie krav för studentbostadsgarantin enligt ovan. Tänk på att om du läser basår behöver du mejla oss ditt studieintyg i god tid innan garantiperioden startar då utbildningen inte registreras per automatik i systemet mellan LNU och Kalmarhem. Doktorander omfattas inte av studentbostadsgarantin och kan inte söka studentbostad hos Kalmarhem. 

Bostäderna för garantin släpps den 20 juli.

Texten uppdaterades: 30 juni, 2021